Seksuaalirikoksia koskevan rikoslain 20 luvun muuttaminen

OM016:00/2012 Statute drafting

Säännös pakottamisesta sukupuoliyhteyteen on kumottu ja teoista, joita on pidettävä raiskauksen perustetekomuotoa lievempinä, rangaistaan vastaisuudessa raiskausta koskevan säännöksen mukaisesti. Törkeänä raiskauksena pidetään jatkossa myös tekoja, joissa kohteena on kahdeksaatoista vuotta nuorempi lapsi. Rikoslakiin lisättäisiin uusi rangaistussäännös seksuaalisesta ahdistelusta.

Basic information Completed

Project number OM016:00/2012

Case numbers OM 15/41/2011

Set by Ministry of Justice

Term/schedule 14.9.2011 – 27.6.2014

Date of appointment 14.9.2011

Law drafting

Government proposal 216/2013 Information on parliamentary proceedings

Parliamentary reply 35/2014

Adopted statute 509/2014

Goals and results

Tehtävänä oli valmistella hallituksen esitys rikoslain 20 luvun muuttamista koskevan esitysluonnoksen ja sen lausuntopalautteen pohjalta.

Summary

Säännös pakottamisesta sukupuoliyhteyteen on kumottu ja teoista, joita on pidettävä raiskauksen perustetekomuotoa lievempinä, rangaistaan vastaisuudessa raiskausta koskevan säännöksen mukaisesti. Törkeänä raiskauksena pidetään jatkossa myös tekoja, joissa kohteena on kahdeksaatoista vuotta nuorempi lapsi. Rikoslakiin lisättäisiin uusi rangaistussäännös seksuaalisesta ahdistelusta.

Starting points

Raiskausrikosten lainsäädännöllisiä muutostarpeita koskeva arviomuistio julkaistiin toukokuussa 2012. Siinä otettiin huomioon maaliskuussa 2012 julkaistun raiskausrikosten rangaistuksia koskevan Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen selvityksen ("Selvityksiä raiskausrikoksista") tulokset. Arviomuistion lausuntokierroksen palautetta koskeva lausuntotiivistelmä julkaistiin syyskuussa 2012. Lausuntopalaute oli erittäin myönteinen arviomuistion ehdotuksia kohtaan. Toisaalta useissa lausunnoissa kiinnitettiin huomiota tarpeeseen säätää rangaistavaksi seksuaalinen häirintä. Luonnos hallituksen esitykseksi valmistui heinäkuussa 2013. Se oli tehty arviomuistion ja sen lausuntopalautteen perusteella. Lisäksi valmisteltiin ehdotus seksuaalista häirintää koskevaksi rangaistussäännökseksi. Luonnoksesta pyydettiin lausunnot. Niiden saavuttua hallituksen esitys viimeisteltiin virkatyönä.

Additional information