Seksuaalirikoksia koskevan rikoslain 20 luvun muuttaminen

OM016:00/2012 Säädösvalmistelu

Säännös pakottamisesta sukupuoliyhteyteen on kumottu ja teoista, joita on pidettävä raiskauksen perustetekomuotoa lievempinä, rangaistaan vastaisuudessa raiskausta koskevan säännöksen mukaisesti. Törkeänä raiskauksena pidetään jatkossa myös tekoja, joissa kohteena on kahdeksaatoista vuotta nuorempi lapsi. Rikoslakiin lisättäisiin uusi rangaistussäännös seksuaalisesta ahdistelusta.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM016:00/2012

Asianumerot OM 15/41/2011

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 14.9.2011 – 27.6.2014

Asettamispäivä 14.9.2011

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys 216/2013 Käsittelytiedot eduskunnassa

Eduskunnan vastaus 35/2014

Hyväksytty säädös 509/2014

Tavoitteet ja tuotokset

Tehtävänä oli valmistella hallituksen esitys rikoslain 20 luvun muuttamista koskevan esitysluonnoksen ja sen lausuntopalautteen pohjalta.

Tiivistelmä

Säännös pakottamisesta sukupuoliyhteyteen on kumottu ja teoista, joita on pidettävä raiskauksen perustetekomuotoa lievempinä, rangaistaan vastaisuudessa raiskausta koskevan säännöksen mukaisesti. Törkeänä raiskauksena pidetään jatkossa myös tekoja, joissa kohteena on kahdeksaatoista vuotta nuorempi lapsi. Rikoslakiin lisättäisiin uusi rangaistussäännös seksuaalisesta ahdistelusta.

Lähtökohdat

Raiskausrikosten lainsäädännöllisiä muutostarpeita koskeva arviomuistio julkaistiin toukokuussa 2012. Siinä otettiin huomioon maaliskuussa 2012 julkaistun raiskausrikosten rangaistuksia koskevan Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen selvityksen ("Selvityksiä raiskausrikoksista") tulokset. Arviomuistion lausuntokierroksen palautetta koskeva lausuntotiivistelmä julkaistiin syyskuussa 2012. Lausuntopalaute oli erittäin myönteinen arviomuistion ehdotuksia kohtaan. Toisaalta useissa lausunnoissa kiinnitettiin huomiota tarpeeseen säätää rangaistavaksi seksuaalinen häirintä. Luonnos hallituksen esitykseksi valmistui heinäkuussa 2013. Se oli tehty arviomuistion ja sen lausuntopalautteen perusteella. Lisäksi valmisteltiin ehdotus seksuaalista häirintää koskevaksi rangaistussäännökseksi. Luonnoksesta pyydettiin lausunnot. Niiden saavuttua hallituksen esitys viimeisteltiin virkatyönä.

Lisätietoja