OM; Valtioneuvoston vaikutusarvioinnin osaamisverkosto 2023-2027

OM026:00/2023 Development

Oikeusministeriö on asettanut valtioneuvoston vaikutusarvioinnin osaamisverkoston toiselle toimikaudelle 23.5.2023–30.6.2027 väliseksi ajaksi. Verkoston tavoitteena on vahvistaa ministeriöiden välistä yhteistyötä ja tukea lainvalmistelun vaikutusarvioinnissa ja lainsäädännön jälkiarvioinnissa.

Basic information In progress

Project number OM026:00/2023

Case numbers VN/10173/2023

Set by Ministry of Justice

Term/schedule 23.5.2023 – 30.6.2027

Date of appointment

Contact person
Tuomas Lihr, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 150 137
[email protected]

Goals and results

Osaamisverkosto toimii valtioneuvoston lainvalmistelun vaikutusarvioinnin asiantuntijoiden yhteistyöverkostona. Sen keskeisenä tavoitteena on helpottaa lainvalmistelijoiden työtä ja tukea laadukasta vaikutusarviointia.

Verkostossa on edustajat kaikista ministeriöistä. Se muodostaa matalan kynnyksen tukipalvelun, jonka kautta lainvalmistelijat voivat pyytää tukea vaikutusarvioinnin tai jälkiarvioinnin tarpeisiin kunkin ministeriön toimialaan ja erityisosaamiseen liittyvissä kysymyksissä. Verkoston jäsen vastaa toisesta ministeriöstä tulevaan yhteydenottoon ja joko neuvoo valmistelijaa itse tai välittää yhteydenoton eteenpäin oman ministeriönsä muille asiantuntijoille.

Lisäksi verkoston tavoitteena on vahvistaa ministeriöiden välistä yhteistyötä ja osaamista vaikutusarvioinnissa. Verkostossa keskustellaan esimerkiksi vaikutusarviointiin liittyvistä hyvistä käytänteistä ja haasteista. Verkosto voi myös järjestää vaikutusarviointiin liittyviä tilaisuuksia ja osallistuu valtioneuvoston vaikutusarviointia koskevien koulutusten suunnitteluun ja toteutukseen.

Lainvalmistelun osana tehtävän vaikutusarvioinnin ohella verkosto voi käsitellä lainsäädännön voimaantulon jälkeisen seurannan ja jälkiarvioinnin tukea ja toteuttamista koskevia kysymyksiä.

Summary

Oikeusministeriö on asettanut valtioneuvoston vaikutusarvioinnin osaamisverkoston toiselle toimikaudelle 23.5.2023–30.6.2027 väliseksi ajaksi. Verkoston tavoitteena on vahvistaa ministeriöiden välistä yhteistyötä ja tukea lainvalmistelun vaikutusarvioinnissa ja lainsäädännön jälkiarvioinnissa.

Starting points

Vaikutusarvioinnin parantaminen on ollut viime vuosina yksi lainvalmistelun kehittämisen painopisteistä. Poikkihallinnollinen tiedonkulku, osaamisen hyödyntäminen ja tuki on tunnistettu keskeisiksi tavoiksi helpottaa lainvalmistelijoiden työtä ja tukea laadukasta vaikutusarviointia.

Joulukuussa 2020 asetetun valtioneuvoston vaikutusarvioinnin osaamisverkoston ensimmäinen toimikausi päättyi 31.3.2023. Jo verkostoa ensimmäistä kertaa asetettaessa tunnistettiin, että vaikutusarviointien tueksi tarvitaan pysyväisluonteinen rakenne. Verkostosta saatujen hyvien kokemusten perusteella verkosto on nyt asetettu toiselle toimikaudelle.