Action programme against racism and for good relations

Action programme against racism and for good relations

OM065:00/2020 Development

Drawing up an action programme for combating racism and promoting good relations between population groups is an integral part of the anti-discrimination work of Prime Minister Sanna Marin’s Government. The action plan is being prepared by a broad-based working group which, based on a situation assessment, will plan a set of measures to combat racism and promote good relations between population groups in different sectors of society.

Project status

Basic information In progress

Project number OM065:00/2020

Case numbers VN/11125/2019

Set by Ministry of Justice

Term/schedule 18.3.2020 – 31.12.2023

Date of appointment 18.3.2020

Relation to the Government Programme

Marin

Strategiset kokonaisuudet Safe and secure Finland built on the rule of law

Tavoite Equality, non-discrimination and equal implementation of rights to be strengthened

Strategiset kokonaisuudet Strengthening the rule of law

Action Drawing up a broad-based action plan for promoting good relations between population groups and an action plan to tackle racism and discrimination to complement the Government Action Plan on Integration

Goals and results

The aim with the action plan is to combat racism and discrimination and promote good relations between population groups. The action plan is based on the Government Programme, the situation assessment carried out during the preparation, research data on discrimination, equality and relations between population groups, and international recommendations and good practices.
Concrete measures in different sectors of society will be carried out within the framework of the action plan. The action plan will deal with action against hate speech and hate crime, non-discrimination in working life, and influencing attitudes and relations between different population groups, for example. In addition, efforts will be made to strengthen a culture where racism is intervened in.

Summary

Drawing up an action programme for combating racism and promoting good relations between population groups is an integral part of the anti-discrimination work of Prime Minister Sanna Marin’s Government. The action plan is being prepared by a broad-based working group which, based on a situation assessment, will plan a set of measures to combat racism and promote good relations between population groups in different sectors of society.

Starting points

Pääministeri Marinin hallitusohjelmassa linjataan, että rasismia ja syrjintää torjutaan kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla ja hallitus laatii rasismin ja syrjinnän vastaisen toimintaohjelman. Lisäksi hallituskaudella laaditaan laaja-alainen hyvien väestösuhteiden edistämisen toimintaohjelma täydentämään valtion kotouttamisohjelmaa sekä arvioidaan tarve puuttua vakavimpiin järjestäytyneen rasismin muotoihin lainsäädännön keinoin.

Perustuslain 22 § mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Rasismi ja syrjintä ovat ilmiöitä jotka loukkaavat sen kohteena olevien ihmisarvoa ja estävät oikeuksien toteutumista. Rasismi ja syrjintä vaikuttavat myös kielteisesti eri väestöryhmien välisiin suhteisiin, vähentävät luottamusta eri ryhmien välillä ja lisäävät turvattomuuden tunnetta ja riskiä syrjäytyä yhteiskunnasta.

Valtioneuvoston toteuttamaa rasismin ja syrjinnän vastaista politiikka on viime vuosina tehty osana laajempaa kansallista perus- ja ihmisoikeuspolitiikkaa eikä erillistä rasismin ja syrjinnän vastaista toimintaohjelmaa ole tehty sitten vuoden 2001 Paavo Lipposen II hallituksen etnisen syrjinnän ja rasismin vastainen toimintaohjelman. Suomi on saanut lukuisia suosituksia eri kansainvälisiltä ihmisoikeussopimusvalvontaelimiltä liittyen rasismiin ja syrjintää puuttumiseen sekä vihapuheen ja viharikollisuudet torjuntaan.

Read more

Yhdenvertainen Suomi -toimintaohjelmaa arvioiva raportti julkaistu

Ministry of Justice Press release 30.8.2023 15.51

Rasismin vastaisen toimintaohjelman tavoitteena yhdenvertainen Suomi

Ministry of Justice Press release 28.10.2021 13.57