Esitutkintaprosessin ja rikosprosessin sujuvoittaminen

OM068:00/2022 Development

Hankkeessa arvioidaan keinoja sujuvoittaa rikosasioiden käsittelyä koko rikosprosessiketjussa ottaen huomioon esitutkintavaihe, syyteharkinta ja tuomioistuinkäsittely. Työryhmä valmistelee kehittämisehdotukset, joilla pyritään vastaamaan erityisesti lain käytännön soveltamistilanteissa ilmenneisiin puutteisiin ja haasteisiin.

Project status

Basic information In progress

Project number OM068:00/2022

Case numbers VN/24963/2022

Set by Ministry of Justice

Term/schedule 1.10.2022 – 31.3.2023

Date of appointment 30.9.2022

Relation to the Government Programme

Marin

Strategiset kokonaisuudet Safe and secure Finland built on the rule of law

Strategiset kokonaisuudet Strengthening the rule of law

Contact person
Maiju Kolehmainen, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 150 099
[email protected]

Goals and results

Hankkeen tavoitteena on sujuvoittaa esitutkintaa ja rikosprosessia, jotta voitaisiin saavuttaa niihin liittyvät, hallitusohjelmaan kirjatut tavoitteet, ottaen huomioon alla mainitut eri valmisteluissa esitetyt kehittämisehdotukset.

Työryhmä selvittää kehittämisehdotusten tavoitetilaa, jonka perusteella se arvioi, miten sujuvoitettaisiin rikosasioiden käsittelyä etenkin lain käytännön soveltamisen näkökulmasta. Työryhmä tarkastelee myös, onko esitutkinnassa ja rikosprosessissa vaiheita ja toimia, joita olisi mahdollista karsia tai tehostaa käsittelyn nopeuttamiseksi asianosaisten oikeusturvan kuitenkaan vaarantumatta. Keinoja tehostaa rikosprosessiketjun viranomaisten välistä yhteistyötä ja sen tapoja arvioidaan erityisesti esitutkintayhteistyössä. Valmistelussa selvitetään myös vaihtoehtoisia tapoja tavoitteiden saavuttamiseksi.

Työryhmä laatii ehdotukset muistion muotoon.

Summary

Hankkeessa arvioidaan keinoja sujuvoittaa rikosasioiden käsittelyä koko rikosprosessiketjussa ottaen huomioon esitutkintavaihe, syyteharkinta ja tuomioistuinkäsittely. Työryhmä valmistelee kehittämisehdotukset, joilla pyritään vastaamaan erityisesti lain käytännön soveltamistilanteissa ilmenneisiin puutteisiin ja haasteisiin.

Starting points

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaan rikosvastuun toteuttamiseksi ja rikosten käsittelyaikojen nopeuttamiseksi lisätään poliisin, syyttäjien ja tuomioistuinten voimavaroja siten, että koko oikeudellisen prosessin käsittelyajat lyhenevät (s. 78). Rikosasioiden käsittelyä nopeutetaan varmistamalla parempi yhteistyö syyttäjän ja poliisien kesken (s. 87–88).

Professori Matti Tolvanen arvioi selvityshenkilönä rikosketjun toimivuutta sekä poliisin, syyttäjälaitoksen ja käräjäoikeuksien käytäntöjä ja menettelytapoja rikosasioiden käsittelyssä LEAN-periaatteiden näkökulmasta. Tolvanen esitti 28.1.2020 julkaistun LEAN-raportin (Oikeusministeriön selvityksiä ja ohjeita 2020:6) johtopäätöksissä kehittämisehdotuksia useista toimista rikosprosessin nopeuttamiseksi ja tehostamiseksi.

Oikeusministeriö teetti lisäksi Syyttäjälaitoksella tiiviissä yhteistyössä Poliisihallituksen kanssa esitutkintayhteistyön toimivuutta selvittävän tutkimuksen. Raportti julkaistiin 18.8.2021 (Oikeusministeriön julkaisuja, Selvityksiä ja ohjeita 2021:21). Hankkeessa arvioitiin esitutkintayhteistyövelvoitteen noudattamista ja tarkasteltiin kehittämismahdollisuuksia esitutkintaviranomaisten ja syyttäjien toiminnassa.

Jatkona LEAN-raportille asetettiin oikeusministeriössä 27.5.2020 työryhmä arvioimaan keinoja tehostaa rikosprosessia ja esitutkintalain muutostarpeita (OM:46/2020). Yksimielinen työryhmämietintö julkaistiin 18.3.2022 (Oikeusministeriön julkaisuja, Mietintöjä ja lausuntoja 2022:14). Osaa mietinnössä esitetyistä ehdotuksista esitetään eduskuntaan syyskaudella 2022 vietävissä hallituksen esityksissä.

Hallitusohjelman kirjauksista, oikeuskäytännöstä, laillisuusvalvontaratkaisuista sekä käytännön toimijoiden esittämistä kannanotoista johtuen on tarpeellista arvioida rikosasioiden käsittelyn sujuvuutta koko rikosprosessiketjussa.

Rikosprosessin tehostamiseksi ja käsittelyaikojen nopeuttamiseksi on edellä kuvatuin tavoin arvioitu ja valmisteltu viime vuosien aikana jo useita kehittämisehdotuksia. Työryhmän tulee arvioida mahdollisia muita toimia, joilla voitaisiin edelleen sujuvoittaa rikosasioiden käsittelyä koko rikosprosessiketjussa.

Read more

Rikosprosessin sujuvoittamiseen on keinoja

Ministry of Justice Press release 5.5.2023 11.29

Rikosasioiden käsittelyn kehittäminen jatkuu uudessa työryhmässä

Ministry of Justice News item 11.10.2022 14.56