Maksupalvelulainsäädännön uudistaminen (EU-valmistelu)

OM068:00/2023 Development

Komissio on 28.6.2023 antanut ehdotuksen maksupalveluasetukseksi ja asetuksen (EU) No 1093/2010 muuttamisesta (COM(2023) 367 final). Samalla annettiin ehdotus direktiiviksi maksupalveluista ja sähköisen rahan palveluista sekä direktiivin 98/26/EY muuttamisesta ja direktiivien 2015/2366/EU ja 2009/110/EY kumoamisesta (COM(2023) 366 final.

Basic information In progress

Project number OM068:00/2023

Case numbers VN/23001/2023

Set by Ministry of Justice

Term/schedule 28.6.2023 –

Date of appointment

Contact person
Toni Tähtinen, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 150 175
[email protected]

Goals and results

Tavoitteena on päivittää ja uudistaa voimassa olevaa maksupalveludirektiiviä (EU) 2015/2366. Euroopan komissio on tehnyt vaikutusarvioinnin voimassa olevasta maksupalveludirektiivistä. Arvioinnin tuloksena komissio ehdottaa voimassa olevaan maksupalveludirektiiviin muutoksia lainsäädännön parantamiseksi. Voimassa oleva direktiivi on onnistunut tavoitteidensa saavuttamisessa vaihtelevasti. Direktiivin voimaantulon jälkeen maksupalveluiden tarjoajien määrä on kasvanut merkittävästi markkinoilla, innovointi on lisääntynyt ja kuluttajien valinnanmahdollisuudet ovat monipuolistuneet. Vahvan tunnistamisen sääntelyn ansiosta petoksia on onnistuttu ehkäisemään ja vähentämään. Sääntelyä on kuitenkin tarpeen päivittää erityisesti vahvan tunnistamisen osalta ja petosten torjunnan edesauttamiseksi. Lisäksi avoimen pankkitoiminnan (nk. open banking) sääntelyä on parannettava. Komission mukaan maksupalvelulainsäädännön täytäntöönpanoa on myös yhdenmukaistettava. Ehdotetut muutokset esitetään kahdessa ehdotuksessa: kolmannessa maksupalveludirektiivissä ja uudessa maksupalveluasetuksessa.

Summary

Komissio on 28.6.2023 antanut ehdotuksen maksupalveluasetukseksi ja asetuksen (EU) No 1093/2010 muuttamisesta (COM(2023) 367 final). Samalla annettiin ehdotus direktiiviksi maksupalveluista ja sähköisen rahan palveluista sekä direktiivin 98/26/EY muuttamisesta ja direktiivien 2015/2366/EU ja 2009/110/EY kumoamisesta (COM(2023) 366 final.

Additional information