Ensikertalaisuussäännösten muuttaminen

OM076:00/2023 Statute drafting

Muutos koskisi vankien ehdonalaisen vapauttamisen järjestelmää. Tarkoituksena on muuttaa sääntelyä siten, että vain ensimmäistä vankeusrangaistusta suorittaessaan vanki voisi vapautua suoritettuaan lyhyemmän määräosan rangaistuksesta, eikä ensikertalaisuus siten enää palautuisi tietyn rikoksettoman ajan jälkeen.

Basic information In progress

Project number OM076:00/2023

Case numbers VN/23941/2023

Set by Ministry of Justice

Task class Preparation of a government proposal

Term/schedule 15.8.2023 – 30.11.2024

Date of appointment

Relation to the Government Programme

Orpo

Luku 10 Turvallinen ja kriisinkestävä oikeusvaltio

Alaluku 10.2 Suomalaista oikeusvaltiota ja demokratiaa vahvistetaan

Law drafting

HE laeiksi rikoslain 2 c luvun 5 §:n ja henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa annetun lain muuttamisesta
 • 1

  Under preparation

  Adopted in the plan for the session period on 31.8.2023
 • 2

  Estimated week of presentation

  Estimated new week of presentation 23/2024
 • 3

  Current stage: Submitted to Parliament

 • 4

  Statute adopted

Määräaikaista vankeusrangaistusta suorittava päästetään lähtökohtaisesti ehdonalaiseen vapauteen, kun hän on suorittanut rangaistuksestaan kaksi kolmasosaa. Vanki, joka rikosta edeltäneiden viiden vuoden aikana ei ole suorittanut vankeusrangaistusta vankilassa, päästetään kuitenkin ehdonalaiseen vapauteen, kun rangaistuksesta on suoritettu puolet (ns. vangin ensikertalaisuus). Nuorten rikoksentekijöiden kohdalla määräajat ovat hieman lyhyemmät. Tarkoituksena on muuttaa lakia siten, että vain ensimmäistä vankeusrangaistusta suorittaessaan vanki voisi vapautua suoritettuaan lyhyemmän määräosan rangaistuksesta, eikä ensikertalaisuus siten enää palautuisi tietyn rikoksettoman ajan jälkeen.

Minister in chargeMinister of Justice Meri

Legislative plan for spring session 2024

Contact person
Mirja Salonen, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 072
[email protected]

Summary

Muutos koskisi vankien ehdonalaisen vapauttamisen järjestelmää. Tarkoituksena on muuttaa sääntelyä siten, että vain ensimmäistä vankeusrangaistusta suorittaessaan vanki voisi vapautua suoritettuaan lyhyemmän määräosan rangaistuksesta, eikä ensikertalaisuus siten enää palautuisi tietyn rikoksettoman ajan jälkeen.

Starting points

Hanke liittyy pääministeri Orpon hallitusohjelmaan, jonka mukaan ehdonalaista vapautumista koskevia säännöksiä muutetaan siten, että henkilö voi olla ensikertalainen vain kerran.

Read more

Ehdonalaisen vapauttamisen järjestelmää ankaroitetaan

Ministry of Justice Press release 6.6.2024 13.35