Ändring av bestämmelserna om villkorlig frigivning på de villkor som gäller för förstagångsförbrytare

OM076:00/2023 Lagstiftningsprojekt

Avsikten är att ändra regleringen så att bara en sådan fånge som avtjänar sitt första fängelsestraff ska kunna friges efter att ha avtjänat en kortare kvotdel av straffet, och att en person således inte på nytt ska kunna räknas som förstagångsfånge efter en viss tid utan brott.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OM076:00/2023

Ärendenummer VN/23941/2023

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 15.8.2023 – 30.11.2024

Datum för tillsättande

Förhållande till regeringsprogrammet

Orpo

Luku 10 En trygg och kristålig rättsstat

Alaluku 10.2 Den finländska rättsstaten och demokratin stärks

Lagberedning

RP med förslag till lagar om ändring av 2 c kap. 5 § i strafflagen och lagen om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 31.8.2023
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Uppskattning av ny föredragningsvecka 23/2024
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Den som avtjänar ett fängelsestraff på viss tid friges i regel villkorligt när han eller hon har avtjänat två tredjedelar av sitt straff. En fånge som under fem år före brottet inte avtjänat ett fängelsestraff i ett fängelse friges dock villkorligt när hälften av straffet har avtjänats (så kallad förstagångsfånge). När det gäller unga förbrytare är tidsfristerna något kortare. Avsikten är att ändra lagen så att bara en sådan fånge som avtjänar sitt första fängelsestraff ska kunna friges efter att ha avtjänat en kortare kvotdel av straffet, och att en person således inte på nytt ska kunna räknas som förstagångsfånge efter en viss tid utan brott.

Ansvarig ministerJustitieminister Meri

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2024

Kontaktperson
Mirja Salonen, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 072
[email protected]

Sammandrag

Avsikten är att ändra regleringen så att bara en sådan fånge som avtjänar sitt första fängelsestraff ska kunna friges efter att ha avtjänat en kortare kvotdel av straffet, och att en person således inte på nytt ska kunna räknas som förstagångsfånge efter en viss tid utan brott.

Utgångspunkter

Projektet anknyter till regeringsprogrammet för statsminister Orpos regering, enligt vilket bestämmelserna om villkorlig frigivning ska ändras så att en person kan räknas som förstagångsförbrytare endast en gång.

Mer om ämnet

Systemet för villkorlig frigivning skärps

JM Pressmeddelande 6.6.2024 13.35