Lainvalmistelun kehittämisen yhteistyöryhmä 2023–2027

OM157:00/2023 Development

Lainvalmistelun kehittämisen yhteistyöryhmän tehtävänä on huolehtia ministeriöiden välisestä yhteistyöstä lainvalmistelun kehittämisessä.

Basic information In progress

Project number OM157:00/2023

Case numbers VN/26678/2023

Set by Ministry of Justice

Term/schedule 1.10.2023 – 30.9.2027

Date of appointment 27.9.2023

Contact person
Kaisa Tiusanen, Kehittämisneuvos
tel. +358 295 150 169
[email protected]

Goals and results

Lainvalmistelun kehittämisen yhteistyöryhmä:

• seuraa hallituksen lainsäädäntöohjelman ja -suunnitelmien toteutumista;
• keskustelee ajankohtaisista lainvalmisteluun ja sen kehittämiseen liittyvistä asioista ja osallistuu tarvittaessa lainvalmistelun kehittämiseen liittyvien hankkeiden yhteensovittamiseen, käynnistämiseen, toimeenpanoon ja/tai seurantaan;
• seuraa lainvalmistelun kehittämistoimia ja niiden toteuttamista sekä tekee tarvittaessa kehittämisehdotuksia hyvien lainvalmistelukäytäntöjen edistämiseksi; ja
• seuraa EU:n ja kansainvälisiä paremman sääntelyn asioita.

Summary

Lainvalmistelun kehittämisen yhteistyöryhmän tehtävänä on huolehtia ministeriöiden välisestä yhteistyöstä lainvalmistelun kehittämisessä.

Starting points

Valtioneuvostossa on toiminut lainvalmistelutyön kehittämiseen keskittyneitä ministeriöiden välisiä yhteistyöelimiä jatkuvaluonteisesti viimeisten kahdenkymmenen vuoden ajan. Edellisen yhteistyöryhmän toimikausi päättyi 30.9.2023. Yhteistyöryhmä on vakiinnuttanut asemansa ja sille on tarvetta jatkossakin.

Lainvalmistelun kehittäminen koko valtioneuvoston tasolla vaatii ministeriöiden välistä tiivistä yhteistyötä. Myös hallitusohjelmaan sisältyvien lainvalmistelun laatua koskevien kirjausten toimeenpano edellyttää valtioneuvostotasoista yhteistyötä. Toiminnan yhteensovittaminen edellyttää hyvää tiedonkulkua, yhteisiä toimintatapoja ja luottamusta. Yhteistyöryhmän toiminta on koettu erittäin hyödylliseksi näiden tavoitteiden edistämisessä.

Yhteistyöryhmän toiminta tukee osaltaan kansliapäällikkökokouksen työtä lainvalmistelun kehittämiseen liittyvissä asioissa.

Yhteistyöryhmä kokoontuu säännöllisesti noin kerran kuukaudessa ja järjestää tarvittaessa erillisiä palavereja ajankohtaisista aiheista. Yhteistyöryhmä raportoi toiminnastaan tarvittaessa kansliapäällikkökokoukselle.

Read more

Uusi lainvalmistelun kehittämisen yhteistyöryhmä aloittaa toimintansa

Ministry of Justice Press release 23.10.2023 13.31