Lainvalmistelun kehittämisen yhteistyöryhmä 2023–2027

OM157:00/2023 Kehittäminen

Lainvalmistelun kehittämisen yhteistyöryhmän tehtävänä on huolehtia ministeriöiden välisestä yhteistyöstä lainvalmistelun kehittämisessä.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM157:00/2023

Asianumerot VN/26678/2023

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.10.2023 – 30.9.2027

Asettamispäivä 27.9.2023

Yhteyshenkilö
Kaisa Tiusanen, Kehittämisneuvos
puh. +358 295 150 169
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Lainvalmistelun kehittämisen yhteistyöryhmä:

• seuraa hallituksen lainsäädäntöohjelman ja -suunnitelmien toteutumista;
• keskustelee ajankohtaisista lainvalmisteluun ja sen kehittämiseen liittyvistä asioista ja osallistuu tarvittaessa lainvalmistelun kehittämiseen liittyvien hankkeiden yhteensovittamiseen, käynnistämiseen, toimeenpanoon ja/tai seurantaan;
• seuraa lainvalmistelun kehittämistoimia ja niiden toteuttamista sekä tekee tarvittaessa kehittämisehdotuksia hyvien lainvalmistelukäytäntöjen edistämiseksi; ja
• seuraa EU:n ja kansainvälisiä paremman sääntelyn asioita.

Tiivistelmä

Lainvalmistelun kehittämisen yhteistyöryhmän tehtävänä on huolehtia ministeriöiden välisestä yhteistyöstä lainvalmistelun kehittämisessä.

Lähtökohdat

Valtioneuvostossa on toiminut lainvalmistelutyön kehittämiseen keskittyneitä ministeriöiden välisiä yhteistyöelimiä jatkuvaluonteisesti viimeisten kahdenkymmenen vuoden ajan. Edellisen yhteistyöryhmän toimikausi päättyi 30.9.2023. Yhteistyöryhmä on vakiinnuttanut asemansa ja sille on tarvetta jatkossakin.

Lainvalmistelun kehittäminen koko valtioneuvoston tasolla vaatii ministeriöiden välistä tiivistä yhteistyötä. Myös hallitusohjelmaan sisältyvien lainvalmistelun laatua koskevien kirjausten toimeenpano edellyttää valtioneuvostotasoista yhteistyötä. Toiminnan yhteensovittaminen edellyttää hyvää tiedonkulkua, yhteisiä toimintatapoja ja luottamusta. Yhteistyöryhmän toiminta on koettu erittäin hyödylliseksi näiden tavoitteiden edistämisessä.

Yhteistyöryhmän toiminta tukee osaltaan kansliapäällikkökokouksen työtä lainvalmistelun kehittämiseen liittyvissä asioissa.

Yhteistyöryhmä kokoontuu säännöllisesti noin kerran kuukaudessa ja järjestää tarvittaessa erillisiä palavereja ajankohtaisista aiheista. Yhteistyöryhmä raportoi toiminnastaan tarvittaessa kansliapäällikkökokoukselle.

Lisää aiheesta