Skip to content
Media

Medelhavsunionens regionala forum vill intensifiera samarbetet

utrikesministeriet
Utgivningsdatum 29.11.2021 8.59 | Publicerad på svenska 29.11.2021 kl. 9.10
Pressmeddelande

Måndagen den 29 november deltar utrikesminister Pekka Haavisto i Medelhavsunionens sjätte regionala forum i Barcelona. I samband med forumet hålls också ett möte mellan utrikesministrarna i EU-länderna och länderna i det södra grannskapet.

Syftet med mötet är att intensifiera samarbetet i Medelhavsregionen, att stärka det ömsesidiga förtroendet genom politisk dialog mellan EU och länderna i det södra grannskapet och att finna sätt att bemöta de utmaningar som coronapandemin medför. Ett konkret mål är att påskynda godkännandet av de så kallade partnerskapsavtalen, utifrån vilka EU och de sydliga länderna kan inleda gemensamma projekt.

”Det är viktigt för Finland att hålla fast vid EU:s värdegrund, att stärka kvinnors och ungas deltagande och att främja miljöskyddet och klimatåtgärderna”, säger utrikesminister Haavisto.

EU-ministrarna diskuterar hur processen för partnerskapsavtalen kan snabbas upp. Ministrarna lyfter också fram de överenskomna partnerskapsprioriteringarna. Prioriteringarna utgör en politisk ram för samarbetet som styr varje partners enskilda partnerskapsförhandlingar och fastställer villkor för EU:s stöd. Olika EU-länder har olika intressen: för de sydliga medlemsländerna innebär den nya politiken en möjlighet att bygga ekonomisk och samhällelig stabilitet och skapa mer arbetstillfällen i de nordafrikanska länderna.

Ytterligare information:

Laila Clyne, utrikesministerns diplomatiska rådgivare, tfn 0295 350 492
Mari Neuvonen, ambassadråd, enheten för norra Afrika, tfn 0295 350 766
Utrikesministeriets e-postadresser har formen [email protected]

Back to top