Skip to content
Media

EU haluaa vahvistaa matkustajien oikeuksia

Ministry of Justice
Julkaisuajankohta 1.2.2024 13.27
Tiedote

Euroopan komissio ehdottaa muutoksia matkapakettidirektiiviin tavoitteenaan vahvistaa matkustajansuojan tasoa myös vakavan, matkustamiseen vaikuttavan kriisin sattuessa. Valtioneuvosto lähetti Euroopan komission direktiivin muutosehdotuksen eduskunnalle 1. helmikuuta.

Koronapandemia johti valmismatkojen laajamittaiseen peruuntumiseen, eikä uusia varauksia tehty. Pakettimatkajärjestäjien maksuvalmiusongelmien vuoksi monet matkustajat eivät saaneet perutuista matkoista palautuksia tai saivat niitä myöhässä. 

Ehdotuksen mukaan matkanjärjestäjällä olisi mahdollisuus periä jatkossa matkustajilta ennakkomaksuja lähtökohtaisesti enintään 25 prosenttia matkapaketin kokonaishinnasta. Nykyisessä lainsäädännössä ennakkomaksun määrää ei rajoiteta. 

Jatkossa matkustajalla olisi paremmat mahdollisuudet purkaa matkapakettisopimus maksutta, jos ilmenee poikkeuksellisia ja väistämättömiä olosuhteita, jotka vaikuttavat merkittävästi matkapaketin toteuttamiseen. 

Jos matkapakettisopimus puretaan, matkanjärjestäjä saisi tarjota matkustajalle rahojen palauttamisen sijaan matkakuponkia, jolla matkustaja voisi myöhemmin ostaa matkanjärjestäjältä muita matkapalveluja. Matkustajalla ei olisi velvollisuutta hyväksyä matkakuponkia, vaan hän olisi oikeutettu saamaan maksunpalautuksen rahana. Samalla maksukyvyttömyyssuojaan ehdotetaan parannuksia.   

Valtioneuvosto pitää matkapakettidirektiivin päivittämistä ja matkustajien oikeuksien parantamista kannatettavana, mutta muutoksissa tulee ottaa huomioon myös matkapalvelujen tarjoajien edut ja tasapuoliset kilpailuedellytykset matkapalveluyritysten kesken. Lisäksi valtioneuvosto suhtautuu kriittisesti ennakkomaksujen rajoittamiseen.

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Riitta Haapasaari, p. 0295 150 139, [email protected]

Valtioneuvoston päätökset

Back to top