Matkapakettidirektiivin muuttaminen (EU-valmistelu)

OM190:00/2023 Kehittäminen

Komissio antoi 29.11.2023 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi matkapaketeista ja yhdistetyistä matkajärjestelyistä annetun direktiivin (EU) 2015/2302 muuttamiseksi matkustajien suojelun tehostamiseksi sekä direktiivin tiettyjen näkökohtien yksinkertaistamiseksi ja selkeyttämiseksi (COM(2023) 905 final).

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM190:00/2023

Asianumerot VN/34882/2023

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 19.12.2023 –

Asettamispäivä

Yhteyshenkilö
Riitta Haapasaari, Lainsäädäntöneuvos
puh. +358 295 150 139
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Matkapakettidirektiivin tarkistamisen tavoitteena on vahvistaa kuluttajansuojan tasoa, myös vakavan kriisin sattuessa, ja samalla parantaa pakettimatkailun sisämarkkinoiden toimintaa. Voimassa oleva direktiivi sisältää matkapaketteja koskevat yksityiskohtaiset säännökset, ja se on tuonut merkittäviä etuja kuluttajansuojaan ja sisämarkkinoiden toimintaan. Komission tekemä arviointi osoittaa kuitenkin, että direktiivi täyttää vain osittain tavoitteensa ja kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien tarpeet. Direktiivissä on tarvetta parannuksille ja selkeyttämiselle.

Ehdotuksella muutettaisiin matkapaketin määritelmää. Direktiiviin ehdotetaan lisättävän uusi maksuja koskeva artikla. Ehdotuksen mukaan ennakkomaksu voi olla enintään 25 prosenttia matkapaketin kokonaishinnasta. Loppumaksua saa vaatia matkustajalta maksettavaksi aikaisintaan 28 päivää ennen matkapaketin alkamista. Suurempia maksuja voidaan kuitenkin vaatia, jos se on tarpeen matkapaketin organisoinnin ja toteuttamisen varmistamiseksi.

Direktiiviä ehdotetaan lisäksi muutettavaksi siten, että artiklassa täsmennettäisiin säännöstä matkustajan oikeudesta purkaa matkapakettisopimus väistämättömien ja poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi peruutusmaksua maksamatta. Direktiiviin ehdotetaan lisättäväksi uusi artikla, joka koskee matkakuponkeja. Ehdotus sisältää myös sääntelyä maksukyvyttömyyssuojan laajentamisesta.

Tiivistelmä

Komissio antoi 29.11.2023 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi matkapaketeista ja yhdistetyistä matkajärjestelyistä annetun direktiivin (EU) 2015/2302 muuttamiseksi matkustajien suojelun tehostamiseksi sekä direktiivin tiettyjen näkökohtien yksinkertaistamiseksi ja selkeyttämiseksi (COM(2023) 905 final).

Lisätietoja

Lisää aiheesta

EU haluaa vahvistaa matkustajien oikeuksia

OM Tiedote 1.2.2024 13.27