Skip to content
Media

EU:n perusoikeusviraston raportti kehottaa tarkkaavaisuuteen: oikeudet eivät toteudu yhtäläisesti

Ministry of Justice
Julkaisuajankohta 6.6.2019 9.45
Uutinen

Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) julkaisi tänään vuosittaisen raporttinsa perusoikeuksien toteutumisesta EU:ssa.

Tänä vuonna raportissa kiinnitetään erityistä huomiota lisääntyvään eriarvoisuuteen ja häirintään sekä kestävän kehityksen tavoitteisiin.

FRA:n raportin mukaan monet ihmiset EU:ssa uhkaavat jäädä jälkeen, kun lisääntyvä suvaitsemattomuus ja ihmisten perusoikeuksiin kohdistuvat loukkaukset rapauttavat tähän mennessä saavutettua huomattavaa edistymistä.

Vuosiraportissa tarkastellaan ihmisoikeuksien suojelun kehitystä EU:ssa viime vuoden aikana sekä esitetään suosituksia oikeuksien toteutumisen parantamiseksi. Raportin teemajakso käsittelee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Perusoikeusviraston mukaan kestävän kehityksen tavoitteet antavat suuntaviivat entistä tasa-arvoisempaa, oikeudenmukaisempaa ja rauhanomaisempaa maailmaa varten, ja ihmisoikeudet on otettava huomioon tavoitteiden toimeenpanossa.

Lisäksi raportissa esitellään, millaisia edistysaskelia syrjimättömyydessä on otettu eri puolilla Eurooppaa. Merkittävä virstanpylväs oli se, että vuonna 2018 viimeisetkin EU:n jäsenvaltiot ratifioivat YK:n vammaisyleissopimuksen. FRA mainitsee raportissa Suomesta oikeusministeriön Against Hate -hankkeen yhtenä lupaavana eurooppalaisena esimerkkinä. Hankkeen toiminta keskittyy viharikosraportoinnin kehittämiseen ja viranomaisten, erityisesti poliisin, syyttäjän ja tuomareiden, viharikosten ja vihapuheen vastaisten toimintavalmiuksien vahvistamiseen sekä viharikosten uhrien tukemisen kehittämiseen.

Lisätiedot:
erityisasiantuntija Hanna Rönty, puh. 02951 50035, [email protected]
neuvotteleva virkamies Kaisa Tiusanen, puh. 02951 50169, [email protected]

Fundamental Rights Report 2019
FRA:n lehdistötiedote suomeksi

Euroopan unionin perusoikeusviraston sivut (FRA) 
Tietoa Euroopan unionin perusoikeusvirastosta (FRA) oikeusministeriön sivuilla 

Back to top