Against hate -projekti

OM005:00/2018 Kehittäminen

Against Hate -hankkeen tavoitteena on viharikosten ja vihapuheen vastaisen työn kehittäminen. Hankkeen toiminta keskittyy viharikosraportoinnin kehittämiseen sekä viranomaisten, erityisesti poliisin, syyttäjän, tuomareiden viharikosten ja vihapuheen vastaisten toimintavalmiuksien vahvistamiseen sekä viharikosten uhrien tukemisen kehittäminen.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM005:00/2018

Asianumerot OM 14/021/2017, VN/744/2018

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.12.2017 – 30.11.2019

Asettamispäivä 1.12.2017

Yhteyshenkilö
Katriina Nousiainen, Ylitarkastaja
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Against Hate -hankkeen tavoitteena on a) kehittää keinoja tunnistaa ja ennaltaehkäistä viharikoksia ja vihapuhetta sekä puuttua niihin; b) luoda kansallisia yhteistyörakenteita liittyen verkkovihapuheen ja viharikosten seurantaan ja niihin puuttumiseen; c) kehittää verkkovihapuheen ja viharikosten seurantaa; d) vaihtaa kokemuksia viranomaisten kesken EU-tasolla ja jakaa hyviä esimerkkejä vihapuheen ja viharikosten vastaisessa työssä sekä e) tunnistaa ja vahvistaa toimintatapoja, joilla uhreja voidaan parhaiten auttaa. Projektitoiminnot ovat: kansallisen vihapuheen ja viharikosten vastaisen verkoston luominen; vihapuheen ja viharikosten vastaisen työn arkkitehtuurin määrittely (roolit ja vastuut); kansallisen strategian ja toimintasuunnitelman luominen viharikosten ja vihapuheen vastaiseen työhön; koulutusmoduulin luominen ja poliisin, syyttäjien ja tuomareiden kapasiteetin vahvistaminen koulutusten avulla; työkalujen kehittäminen nettivihapuheen tunnistamiseen; pyöreän pöydän keskustelut vihapuheen seurannasta ja raportoinnista; opas hyvistä käytännöistä vihapuheen ja viharikosten vastaisessa työssä eri EU-maissa; EU-tason loppukonferenssi; viharikosraportoinnin kehittämiseen liittyvät opintovierailut (Suomi - Kroatia); paikallisviranomaisten ja järjestöjen välinen verkostoyhteistyöviharikosten uhrien auttamisen tehostamiseksi; potentiaalisten uhrien ja heitä edustavien järjestöjen kouluttaminen; järjestöjen keräämän viharikostiedon varjoraportointi. Oikeusministeriö osallistuu hankkeen kaikkiin toimintakokonaisuuksiin.

Against Hate -hanke on saanut rahoitusta Euroopan Unionin perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuus -ohjelmasta. Sivuston ylläpitäjä vastaa sivun sisällöstä, eikä sisältö edusta Euroopan komission näkemyksiä.

Tiivistelmä

Against Hate -hankkeen tavoitteena on viharikosten ja vihapuheen vastaisen työn kehittäminen. Hankkeen toiminta keskittyy viharikosraportoinnin kehittämiseen sekä viranomaisten, erityisesti poliisin, syyttäjän, tuomareiden viharikosten ja vihapuheen vastaisten toimintavalmiuksien vahvistamiseen sekä viharikosten uhrien tukemisen kehittäminen.

Lähtökohdat

Suomessa syrjinnän seurantaryhmä julkaisi maaliskuussa 2016 selvityksen vihapuheen vaikutuksista. Selvityksen mukaan vihapuhetta ja häirintää kohdataan erityisesti kaduilla, parkkipaikoilla, puistossa ja muissa julkisissa paikoissa. Toiseksi yleisin paikka oli internet, erityisesti yleiset keskustelupalstat ja sosiaalinen media. Viharikosten ja vihapuheen ehkäisemiseksi, tunnistamiseksi ja niihin puuttumiseksi on vahvistettava eri toimijoiden osaamisesta. Viranomaisten lisäksi potentiaalisten uhrien tietoisuutta mm. tarjolla olevista tukipalveluista on lisättävä. Muuttunut tilanne lisää myös tarvetta jakaa kokemuksia ja hyviä käytäntöjä eurooppalaisten kollegoiden kanssa. Eri toimijoiden välinen yhteistyö on usein tehokkain keino viharikosten ja vihapuheen ehkäisemiseen, tunnistamiseen ja niihin puuttumiseen.

Myös monet kansainväliset ihmisoikeustilannetta valvovat tahot ovat kiinnittäneet huomiota tähän ja kehottaneet Suomea tehostamaan viharikosten ja vihapuheen vastaista työtään.

Lisää aiheesta