Hoppa till innehåll
Media

Rapport från EU:s byrå för grundläggande rättigheter uppmanar att följa läget: rättigheterna förverkligas inte jämlikt

justitieministeriet
Utgivningsdatum 6.6.2019 9.45 | Publicerad på svenska 6.6.2019 kl. 10.22
Nyhet

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) gav idag sin årliga rapport om hur de grundläggande fri- och rättigheterna tillgodoses i EU.

 I år lyfter rapporten fram den speciellt den ökade ojämlikheten, trakasserier och målen för hållbar utveckling.

Enligt FRA:s rapport riskerar många människor inom EU att hamna i en sämre ställning till följd av ökad intolerans och kränkningar av människors grundläggande rättigheter. Denna utveckling undergräver de betydande framstegen man tagit hittills. 

I årsrapporten behandlas utvecklingen av skyddet för mänskliga rättigheter inom EU under det senaste året och ges rekommendationer för att förbättra läget. Rapportens temadel gäller FN:s globala mål för hållbar utveckling. Enligt byrån ger målen för hållbar utveckling goda riktlinjer för att bygga upp en mer jämlik, rättvis och fredlig värld och de mänskliga rättigheterna måste beaktas i genomförandet av målen.

I rapporten presenteras också vilka framsteg man har gjort i fråga om icke-diskriminering på olika håll i Europa. En viktig milstolpe var att även de sista EU-medlemsstaterna ratificerade FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning under år 2018. FRA nämner också det finska justitieministeriets projekt Against Hate som ett exempel på lovande verksamhet i Europa. Projektet syftar till att förbättra rapporteringen av hatbrott, stödja myndigheternas, speciellt polisens, åklagarens och domarnas beredskap att hantera frågor som gäller hatretorik och hatbrott och utveckla stödet till offer för hatbrott.

Mer information:

Hanna Rönty, specialsakkunnig, tfn  02951 50035, [email protected]
Kaisa Tiusanen, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 50169, [email protected]

Fundamental Rights Report 2019
FRA:s pressmeddelande på svenska 

FRA:s webbplats, Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)
Om FRA på justitieministeriets webbplats 

Tillbaka till toppen