Skip to content
Media

Lobbarirekisterin valmistelu etenee

Ministry of Justice
Julkaisuajankohta 26.6.2020 12.44
Tiedote

Avoimuusrekisterin eli niin sanotun lobbarirekisterin valmistelu etenee avoimesti ja vuorovaikutteisesti. Keväällä on työstetty hyvässä yhteisymmärryksessä rekisterin reunaehtoja.

Avoimuusrekisterin valmistelu aloitettiin maaliskuussa, kun valtioneuvosto asetti parlamentaarisen ohjausryhmän ja asiantuntijatyöryhmän valmistelemaan rekisteriin liittyvää lainsäädäntöä. Avoimuusrekisterissä asetetaan rekisteröintivelvoite lobbausta harjoittaville organisaatioille ja henkilöille.

Rekisteriä valmistelevassa työryhmässä vallitsee alustava yhteisymmärrys siitä, että rekisterin tulee olla mahdollisimman kattava ja sen tulee sisältää tietoa lobbaukseen liittyvistä toimijoista, teemoista, volyymistä ja kohteista. Rekisterin halutaan olevan selkeä, yksinkertainen ja luotettava. Tarkoituksena ei ole estää lobbausta vaan lisätä toiminnan läpinäkyvyyttä. Kevään työskentelyn aikana on kuultu laajasti eri sidosryhmiä. Hankkeen parlamentaarinen ohjausryhmä on linjannut, että avoimuusrekisterisääntelyn valmistelua voidaan jatkaa näiden periaatteiden pohjalta.

Tulevan lain tarkoituksena on päätöksenteon läpinäkyvyyden parantaminen, epäasiallisen vaikuttamisen torjunta ja kansalaisten luottamuksen vahvistaminen. Lisäksi avoimuusrekisteristä luotavaan sähköiseen palveluun on tarkoitus keskittää jo nykyisellään kertyvää tietoa hallinnon avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä, kuten tietoa viranomaisten sidonnaisuuksista, karenssisopimuksista ja virallisista kuulemisista.

Avoimuusrekisteri on osa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman kansallista demokratiaohjelmaa, joka kokoaa yhteen hallitusohjelman lukuisat kansalaisyhteiskuntaa ja osallisuutta edistävät toimet. Avoimuusrekisteri on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2023.

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Heini Huotarinen, puh. 0295 150 127, [email protected]

Seuraa hankkeen edistymistä valtioneuvoston hanketietojärjestelmästä

Back to top