Hoppa till innehåll
Media

Beredningen av ett lobbyregister framskrider

justitieministeriet
Utgivningsdatum 26.6.2020 12.44
Pressmeddelande

Den beredning av ett öppenhetsregister (lobbyregister) framskrider öppet och interaktivt. Under våren har man i gott samförstånd berett villkoren för registret.

Beredningen av öppenhetsregistret inleddes i mars när statsrådet tillsatte en parlamentarisk styrgrupp och en expertgrupp för att bereda den lagstiftning som hänför sig till registret. I öppenhetsregistret åläggs organisationer och personer som bedriver lobbyverksamhet en registreringsskyldighet.

Arbetsgruppen som bereder registret har preliminärt enats om att registret ska vara så täckande som möjligt och innehålla information om aktörer, teman, volym och objekt i anslutning till lobbning. Registret ska vara tydligt, enkelt och tillförlitligt. Syftet är inte att förhindra lobbning utan att öka transparensen i verksamheten. Under vårens arbete har olika intressentgrupper hörts på bred front. Den parlamentariska styrgruppen för projektet har fastställt att beredningen av bestämmelserna om ett öppenhetsregister kan fortsätta utifrån dessa principer.

Syftet med den nya lagen är att förbättra transparensen i beslutsfattandet, bekämpa osaklig påverkan och stärka medborgarnas förtroende. Dessutom är avsikten att i den elektroniska tjänst som skapas genom öppenhetsregistret koncentrera den information som redan nu samlas om öppenheten och transparensen i förvaltningen, såsom information om myndigheternas bindningar, karensavtal och officiella samråd.

Öppenhetsregistret är en del av det nationella demokratiprogrammet i statsminister Sanna Marins regeringsprogram. I regeringsprogrammet ingår många åtgärder som främjar det civila samhället och delaktigheten, och dessa har sammanförts i demokratiprogrammet. Avsikten är att öppenhetsregistret ska tas i bruk 2023.

Mer information: Heini Huotarinen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150 127, [email protected]

Följ hur beredningen framskrider i statsrådets projektportal

Tillbaka till toppen