Skip to content
Media

Osakehuoneiston hallintaanottoa koskevien tiedoksiantojen toimittamista halutaan helpottaa

Ministry of Justice
Julkaisuajankohta 16.5.2024 11.39
Tiedote

Hallitus ehdottaa asunto-osakeyhtiölakiin muutoksia, joiden myötä osakehuoneistojen hallintaanottoon tarvittavat tiedoksiannot voidaan toteuttaa myös silloin, kun asiakirjojen todisteellinen tiedoksianto ulkomaille ei ole mahdollista. 

Asunto-osakeyhtiölain päivittämisen tavoitteena on puuttua taloyhtiöiden häiriötilanteisiin sekä helpottaa asuntojen hallintaanottoa. Lisäksi ehdotuksella on tarkoitus varmistaa, ettei hallintaanottopäätöksen tiedoksiantoon ulkomaille kuluva aika johda päätöksen tehottomuuteen.

Osakehuoneiston hallintaanotosta päättäminen edellyttää varoituksen ja yhtiökokouksen päätöksen tiedoksi antamista osakkeenomistajalle. Hallintaanottoa koskevan päätöksen täytäntöönpano voi lisäksi edellyttää häätöasiassa annettavan haasteen tiedoksiantoa. 

Osakehuoneistojen hallintaanotto ei toisinaan käytännössä onnistu, koska tiedoksiantoja ei voida aina toimittaa ulkomaille. Erityisesti Itä-Suomessa sijaitsevien asunto-osakeyhtiöiden osalta ongelmia on aiheutunut siitä, ettei tarvittavia tiedoksiantoja ole ollut mahdollista toimittaa Venäjälle. Tästä seuraa haittaa sellaisille asunto-osakeyhtiöille, joiden on tarpeen käyttää hallintaanottoa keinona puuttua osakkeenomistajan tai asukkaan rikkomuksiin.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Valtioneuvoston päätökset 

Lisätietoja:
lainsäädäntöneuvos Markus Tervonen, p. 0295 150 558, [email protected]
erityisasiantuntija Satu Pentikäinen, p. 0295 150 282, [email protected]

Back to top