Hoppa till innehåll
Media

Det ska bli lättare att lämna delgivningar av besittningstagande av aktielägenheter

justitieministeriet
Utgivningsdatum 16.5.2024 11.39
Pressmeddelande

Regeringen föreslår att det i lagen om bostadsaktiebolag görs de ändringar som behövs för att delgivningar av besittningstagande av en aktielägenhet ska kunna verkställas också i situationer där bevislig delgivning av handlingar till utlandet inte är möjlig.

Målet med lagändringen är att ingripa i störningssituationer i husbolag och att göra det lättare att ta bostäder i besittning. Avsikten är dessutom att säkerställa att den tid som går åt till att delge ett beslut om besittningstagande till utlandet inte leder till att beslutet är utan verkan.

Beslut om besittningstagande av en aktielägenhet förutsätter att en varning och bolagsstämmans beslut delges aktieägaren. Verkställigheten av beslut om besittningstagande kan dessutom förutsätta delgivning av stämning i ett vräkningsärende.

I praktiken är det ibland inte möjligt att ta aktielägenheter i besittning, eftersom delgivningarna inte alltid kan sändas till utlandet. I synnerhet när det gäller bostadsaktiebolag i östra Finland har det uppstått problem på grund av att behövliga delgivningar inte har kunnat sändas till Ryssland. Detta medför olägenheter för sådana bostadsaktiebolag som behöver använda besittningstagande som en metod för att ingripa i en aktieägares eller en boendes förseelser.

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt.

Statsrådets beslut

Mer information:
Markus Tervonen, lagstiftningsråd, tfn 0295 150 558, [email protected]
Satu Pentikäinen, specialsakkunnig, tfn 0295 150 282, [email protected]

Nyckeln till tillväxt Orpos regeringsprogram
Tillbaka till toppen