Osakehuoneiston hallintaanottopäätösten tiedoksiantoon liittyvän asunto-osakeyhtiölain sääntelyn tarkistaminen

OM192:00/2023 Säädösvalmistelu

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi asunto-osakeyhtiölakia siten, osakehuoneiston hallintaanottopäätöksen tekemiseksi ja täytäntöönpanemiseksi tarvittavat tiedoksiannot voidaan toteuttaa myös tilanteissa, joissa todisteellinen tiedoksianto ulkomaille ei ole mahdollista.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM192:00/2023

Asianumerot VN/36659/2023

Asettaja oikeusministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 21.12.2023 –

Asettamispäivä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Orpo

Luku 6 Kasvun kaava

Alaluku 6.5 Toimivat asuntomarkkinat ja sujuva liikenne

Lainvalmistelu

HE laiksi asunto-osakeyhtiölain 8 luvun muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.8.2023
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 20/2024
  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 22/2024
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  16.5.2024
 • 4

  Säädös hyväksytty

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi asunto-osakeyhtiölakia siten, että osakehuoneiston hallintaanottoa koskevan päätöksen edellytyksenä oleva varoituksen ja yhtiökokouksen päätöksen tiedoksianto voidaan toimittaa osakkeenomistajalle ja vuokralaiselle tarkoituksenmukaisella tavalla, jos varoituksen ja päätöksen tiedoksianto todisteellisesti tai kirjatulla kirjeellä ei ole mahdollista.

VastuuministeriOikeusministeri Meri

Kevätistuntokauden 2024 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Satu Pentikäinen, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 150 282
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Ehdotuksella on tarkoitus varmistaa, että osakehuoneiston hallintaanotosta asunto-osakeyhtiölain mukaan päättävällä yhtiöllä on tosiasiassa käytössään riittävät keinot laissa edellytetylle varoituksen ja yhtiökokouksen päätöksen tiedoksi antamiselle ulkomailla oleskelevalle vastaanottajalle. Lisäksi ehdotuksella pyritään varmistamaan, ettei tiedoksiannon estyminen ulkomaille nykyisin käytettävissä olevin keinoin muodosta estettä hallintaanottoa koskevan päätöksen täytäntöönpanolle.

Osakehuoneiston hallintaanottoon liittyviä tiedoksiantomenettelyjä koskevien muutosehdotusten lisäksi ehdotuksella on tarkoitus varmistaa, ettei hallintaanottoa koskevan yhtiökokouksen päätöksen tiedoksi antamiseen ulkomaille kuluva aika johda päätöksen tehottomuuteen.

Tiivistelmä

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi asunto-osakeyhtiölakia siten, osakehuoneiston hallintaanottopäätöksen tekemiseksi ja täytäntöönpanemiseksi tarvittavat tiedoksiannot voidaan toteuttaa myös tilanteissa, joissa todisteellinen tiedoksianto ulkomaille ei ole mahdollista.

Lisää aiheesta