Skip to content
Media

Parlamentaarinen seurantaryhmä tukemaan valmiuslain uudistustyötä

Ministry of Justice
Julkaisuajankohta 24.3.2022 14.16
Tiedote
Valmiuslaki uudistuu

Valtioneuvosto on asettanut parlamentaarisen seurantaryhmän tukemaan valmiuslain uudistustyötä. Lain uudistamista valmisteleva työryhmä on tarkoitus asettaa piakkoin. 

Parlamentaarisen seurantaryhmän tehtävänä on arvioida, tukea ja seurata valmiuslain kokonaisuudistusta valmistelevan työryhmän työtä. Se edistää myös yhteistyötä ja vuorovaikutusta eduskuntaryhmien välillä sekä seurantaryhmän ja uudistusta valmistelevan työryhmän välillä. Lisäksi seurantaryhmä arvioi ja esittää kannanottoja valmiuslain uudistamisen kannalta keskeisistä sääntelyratkaisuista.

Valmiuslain uudistus kestää 3,5ꟷ4 vuotta, mutta nyt asetetun parlamentaarisen seurantaryhmän toimikausi kestää enintään pääministeri Sanna Marinin hallituksen toimikauden ajan. Hankkeessa valmisteltava hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle viimeistään syysistuntokaudella 2025. 

Uudistuksen tavoitteena on saattaa valmiuslaki vastaamaan nykyaikaista käsitystä yhteiskunnan kokonaisturvallisuudesta ja sitä uhkaavista tekijöistä sekä erilaisten vaikutuksiltaan vakavien uhka- ja häiriötilanteiden tunnistamisesta. Tavoitteena on johdonmukainen, ajantasainen ja perustuslain kanssa sopusoinnussa oleva sääntelykokonaisuus, joka tarjoaa edellytykset tehdä erilaisten poikkeustilanteiden hallitsemiseksi oikea-aikaiset päätökset sekä sisältää asianmukaiset ja riittävät toimivaltuudet näiden päätösten toteuttamiseksi. 

Oikeusministeriössä on lisäksi jo aloitettu nykyisen valmiuslain pikaiseen tarkistamiseen tähtäävä valmistelu. Sen lähtökohtana on laajasti tunnistettu tarve pystyä reagoimaan erilaisiin hybridiuhkiin.

Lisätietoja
yksikönpäällikkö Timo Makkonen, p. 0295 150 230, [email protected]

Valtioneuvoston päätökset 

Back to top