Hoppa till innehåll
Media

Parlamentarisk uppföljningsgrupp till stöd för reformen av beredskapslagen

justitieministeriet
Utgivningsdatum 24.3.2022 14.16
Pressmeddelande
Beredskapslagen revideras

Statsrådet har tillsatt en parlamentarisk uppföljningsgrupp som ska stödja arbetet med att reformera beredskapslagen. Det är meningen att den arbetsgrupp som bereder lagreformen ska tillsättas inom kort.

Den parlamentariska uppföljningsgruppens uppgift är att utvärdera, stödja och följa arbetet i den arbetsgrupp som bereder totalreformen av beredskapslagen. Den främjar också samarbetet och växelverkan mellan riksdagsgrupperna och mellan uppföljningsgruppen och den arbetsgrupp som bereder reformen. Uppföljningsgruppen ska också utvärdera och ta ställning till centrala lagstiftningslösningar i reformen av beredskapslagen.

Reformen av beredskapslagen kommer att ta 3,5ꟷ4 år, men mandatperioden för den nu tillsatta parlamentariska uppföljningsgruppen är högst lika lång som mandatperioden för statsminister Sanna Marins regering. Avsikten är att projektet ska utmynna i en regeringsproposition som överlämnas till riksdagen under höstsessionen 2025.

Syftet är att revidera beredskapslagen så att den motsvarar en modern syn på samhällets övergripande säkerhet och de faktorer som hotar den. Dessutom vill man förbättra identifieringen av olika hot och incidenter med allvarliga följder. Målet är konsekventa och tidsenliga bestämmelser som överensstämmer med grundlagen, som gör det möjligt att i rätt tid fatta beslut som gäller hantering av olika exceptionella situationer och som innehåller ändamålsenliga och tillräckliga befogenheter att fatta dessa beslut.

Justitieministeriet har redan påbörjat förberedelserna för en snabb översyn av den nuvarande beredskapslagen. Den bygger på ett allmänt erkänt behov av att reagera på olika hybridhot.

Ytterligare information
Timo Makkonen, enhetschef, tfn 0295 150 230, [email protected]

Statsrådets beslut (på finska)
 

 

Tillbaka till toppen