Skip to content
Media

Työryhmä selvittää rikosasioiden käsittelyn tehostamista

Ministry of Justice
Julkaisuajankohta 28.5.2020 10.14
Tiedote

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän arvioimaan rikosprosessin tehostamisen keinoja sekä esitutkintalain muutostarpeita. Tavoitteena on erityisesti nopeuttaa rikosasioiden käsittelyä.

Tehtävän taustalla ovat pääministeri Marinin hallitusohjelman tavoitteet. Niiden mukaan poliisin, syyttäjien ja tuomioistuinten voimavaroja lisätään niin, että koko oikeudellisen prosessin käsittelyajat lyhenevät.

Oikeusministeriö ja sisäministeriö ovat myös teettäneet selvityksen (ns. LEAN-raportti),  jossa arvioitiin, miten voitaisiin lyhentää rikosasioiden käsittelyaikoja ja parantaa prosessin toimivuutta. Selvityksessä esitetyt kehittämisehdotukset tulee ottaa huomioon työryhmän työssä.

Lisäksi työryhmän tulee arvioida esitutkintalainsäädännön muutostarpeita, jotka johtuvat mm. eduskunnan lausumista, oikeuskäytännöstä ja laillisuusvalvontaratkaisuista sekä käytännön toimijoiden esittämistä kannanotoista.

Työryhmän toimikausi päättyy 31. joulukuuta 2021.

Lisätietoja: yksikönpäällikkö Katariina Jahkola, puh. 0295 150 246, [email protected]

Rikosprosessin tehostamishanke

Tiedote 28.1.2020: Rikosasioiden käsittelyn sujuvuutta halutaan parantaa
 

Back to top