Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp utreder hur behandlingen av brottmål kan effektiviseras

justitieministeriet
Utgivningsdatum 28.5.2020 10.14
Pressmeddelande

Justitieministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att bedöma olika sätt för att effektivisera straffprocessen och behoven att ändra förundersökningslagen. Syftet är i synnerhet att påskynda handläggningen av brottmål.

Bakgrunden till uppdraget är målen i statsminister Marins regeringsprogram. Enligt dem utökas polisens, åklagarnas och domstolarnas resurser så att behandlingstiderna inom hela den rättsliga processen förkortas.

Justitieministeriet och inrikesministeriet har också låtit göra en utredning (den s.k. LEAN-rapporten) där man bedömde hur handläggningstiderna i brottmål kunde förkortas och processens funktion förbättras. De utvecklingsförslag som presenteras i utredningen ska beaktas i arbetsgruppens arbete.

Arbetsgruppen ska dessutom bedöma behoven att ändra förundersökningslagstiftningen. Behoven beror bl.a. på riksdagens uttalanden, rättspraxis och avgöranden om laglighetskontroll samt på de synpunkter som aktörerna ute på fältet har fört fram.

Arbetsgruppens mandattid löper ut den 31 december 2021.

Ytterligare information: Katariina Jahkola, enhetschef, tfn 0295 150 246, [email protected]

Projekt som utvärderar effektiviseringen av straffprocessen

Pressmeddelande 28.1.2020: Utredning om smidigare behandling av brottmål
 

Tillbaka till toppen