Skip to content
Media

Valmiuslain hybridiuhkia koskeva päivitys vahvistettiin

Ministry of Justice
Julkaisuajankohta 8.7.2022 10.46
Tiedote

Oikeusministeriössä valmistellut valmiuslain uudet hybridiuhkia koskevat säännökset vahvistettiin tänään tasavallan presidentin esittelyssä. Lainmuutos tulee voimaan 15.7.2022.

Lakimuutoksen lähtökohtana on laajasti tunnistettu tarve pystyä reagoimaan erilaisiin hybridiuhkiin, kuten rajaturvallisuuden vaarantumiseen tai tietoliikenteen ja tietojärjestelmien toimivuuden vakavaan vaarantamiseen. Valmiuslain päivitys mahdollistaa valmiuslain toimivaltuuksien käytön erilaisissa vakavissa hybridivaikuttamistilanteissa.

Suomi vahvistaa turvallisuuttaan myös muilla lakimuutoksilla. Sisäministeriössä valmisteltu rajavartiolain päivittäminen on tulossa voimaan saman aikaisesti valmiuslain muutoksen kanssa. Muutoksilla päivitetään rajavartiolaki vastaamaan muun muassa muuttoliikettä hyödyntävään hybridivaikuttamiseen.

Oikeusministeriössä on käynnistynyt myös valmiuslain kokonaisuudistus. Tämän työn tavoitteena on saattaa valmiuslaki vastaamaan nykyaikaista käsitystä yhteiskunnan kokonaisturvallisuudesta ja sitä uhkaavista tekijöistä. Hankkeessa arvioidaan valmiuslain ajantasaisuus, toimivuus ja kehittämistarpeet sekä valmistellaan uudistuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavat säännösehdotukset. Uudistuksen arvioidaan vievän 3,5ꟷ4 vuotta.

Lisätietoja:
erityisavustaja Otto Andersson, p. 0295 150 121, [email protected]
yksikönpäällikkö Timo Makkonen, p. 0295 150 230, [email protected]

Valtioneuvosto.fi/päätökset

Back to top