Hoppa till innehåll
Media

Hybriduppdateringen i beredskapslagen stadfästes

justitieministeriet
Utgivningsdatum 8.7.2022 10.46
Pressmeddelande

De nya bestämmelserna om hybridhot i beredskapslagen som bereddes vid justitieministeriet stadfästes i dag vid presidentföredragningen. Lagändringen träder i kraft den 15 juli 2022.

Utgångspunkten för lagförslaget är ett allmänt erkänt behov av att kunna reagera på olika typer av hybridhot, såsom ett hot mot gränssäkerheten eller allvarliga störningar i datakommunikation och datasystem. Uppdateringen av beredskapslagen gör det möjligt att ta i bruk befogenheterna i beredskapslagen i allvarliga situationer med hybridpåverkan.

Finland stärker sin säkerhet också genom andra lagändringar. Den uppdatering av gränsbevakningslagen som beretts vid inrikesministeriet ska träda i kraft samtidigt som ändringen av beredskapslagen. Genom ändringarna uppdateras gränsbevakningslagen så att den motsvarar bland annat hybridpåverkan som utnyttjar migration.

En totalreform av beredskapslagen har också inletts vid justitieministeriet. Syftet med det här arbetet är att revidera beredskapslagen så att den motsvarar en modern syn på samhällets övergripande säkerhet och de faktorer som hotar den. I projektet bedöms hur tidsenlig beredskapslagen är, hur lagen fungerar och hur den behöver utvecklas. Avsikten är också att bereda de förslag till lagändringar som behövs för att nå målen. Reformen uppskattas ta 3,5–4 år.

Ytterligare information:
Otto Andersson, specialmedarbetare, tfn 0295 150 121, [email protected]
Timo Makkonen, enhetschef, tfn 0295 150 230, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

 

Tillbaka till toppen