Skip to content
Media

Valmiuslaki etenee: Uusi parlamentaarinen seurantaryhmä aloittaa

Ministry of Justice
Julkaisuajankohta 19.10.2023 15.09
Tiedote
Valmiuslaki uudistuu.

Valtioneuvosto on asettanut kaikkien eduskuntapuolueiden kansanedustajista koostuvan parlamentaarisen seurantaryhmän tukemaan valmiuslain uudistustyötä. 

Vaalien jälkeen uudelleen asetettu parlamentaarinen seurantaryhmä arvioi ja tukee valmiuslain kokonaisuudistusta valmistelevan työryhmän työtä. Se edistää myös yhteistyötä ja vuorovaikutusta eduskuntaryhmien välillä sekä seurantaryhmän ja työryhmän välillä. 

Valmiuslain kokonaisuudistuksen tavoitteena on saattaa valmiuslaki vastaamaan nykyaikaista käsitystä yhteiskunnan kokonaisturvallisuudesta ja sitä uhkaavista tekijöistä sekä erilaisten vaikutuksiltaan vakavien uhka- ja häiriötilanteiden tunnistamisesta.

Seurantaryhmän toimikausi alkaa heti asettamisesta ja kestää enintään pääministeri Petteri Orpon hallituksen toimikauden ajan.

Valmiuslain uudistamistyö edistyy

Luonnos uutta valmiuslakia koskevaksi hallituksen esitykseksi on tarkoitus lähettää lausuntokierrokselle loppuvuodesta 2024. Tarpeen mukaan hankkeessa järjestetään myös välilausuntokierros. Hallituksen esitys uudeksi valmiuslaiksi on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2025.

Työryhmä on tähän mennessä arvioinut muun muassa varautumisvelvollisuutta ja poikkeusolojen määritelmää sekä valmiuslain ja normaalioloissa sovellettavan lainsäädännön suhdetta. Vielä tämän vuoden aikana työryhmä käsittelee muun muassa poikkeusolojen toteamiseen ja valmiuslain toimivaltuuksien käyttöönottoon liittyviä toimintatapoja. 

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Perttu Wasenius, p. 0295 150 106, [email protected]

Valtioneuvoston päätökset 

Back to top