Hoppa till innehåll
Media

Framsteg i reformen av beredskapslagen: Ny parlamentarisk uppföljningsgrupp inleder sin verksamhet

justitieministeriet
Utgivningsdatum 19.10.2023 15.09
Pressmeddelande
Beredskapslagen revideras.

Statsrådet har tillsatt en parlamentarisk uppföljningsgrupp med uppgift att stödja reformen av beredskapslagen. Gruppen består av riksdagsledamöter från alla partier i riksdagen.

Den uppföljningsgrupp som tillsattes på nytt efter riksdagsvalet ska utvärdera och stödja arbetet i den arbetsgrupp som bereder en totalreform av beredskapslagen. Den ska också främja samarbetet och växelverkan mellan riksdagsgrupperna samt mellan uppföljningsgruppen och arbetsgruppen.

Syftet med totalreformen av beredskapslagen är att revidera lagen så att den motsvarar en modern syn på samhällets övergripande säkerhet, på de faktorer som hotar säkerheten och på identifieringen av olika allvarliga hot och störningar.

Uppföljningsgruppens mandatperiod börjar genast och är högst lika lång som mandatperioden för statsminister Petteri Orpos regering.

Arbetet med att revidera beredskapslagen framskrider

Tanken är att ett utkast till regeringsproposition med förslag till ny beredskapslag sänds på remiss i slutet av 2024. Vid behov kan det också ordnas en remissbehandling när projektet har kommit halvvägs. Avsikten är att regeringens proposition ska lämnas till riksdagen hösten 2025.

Hittills har arbetsgruppen diskuterat bland annat beredskapsskyldigheten, definitionen av undantagsförhållanden samt förhållandet mellan beredskapslagen och den lagstiftning som tillämpas under normala förhållanden. Ännu i år kommer arbetsgruppen att behandla bland annat förfaranden för konstaterande av undantagsförhållanden och för ibruktagande av befogenheter enligt beredskapslagen.

Ytterligare information: Perttu Wasenius, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 150 106, [email protected]

Statsrådets beslutsmaterial (på finska)

En trygg och kristålig rättsstat Orpos regeringsprogram
Tillbaka till toppen