Pohjoismainen saamelaissopimus

Pohjoismainen saamelaissopimus

OM025:00/2017 Development

Asiantuntijatyöryhmän vuonna 2005 luovuttama sopimusluonnos toimi neuvotteluiden pohjana. Sopimusteksti parafoitiin tammikuussa 2017.

Basic information In progress

Project number OM025:00/2017

Case numbers OM 1/559/2011, VN/838/2018 , VN/838/2018

Set by Ministry of Justice

Term/schedule 1.3.2011 – 19.5.2028

Date of appointment 1.3.2011

Contact person
Emma Borg, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 150 100
[email protected]

Goals and results

Hankkeen tavoitteena on luoda Suomen, Norjan ja Ruotsin välinen saamelaissopimus yhteistyössä kyseisten valtioiden saamelaiskäräjien kanssa. Sopimuksella pyritään yhtenäistämään saamelaisia koskevaa sääntelyä sopimusvaltioissa.

Summary

Asiantuntijatyöryhmän vuonna 2005 luovuttama sopimusluonnos toimi neuvotteluiden pohjana. Sopimusteksti parafoitiin tammikuussa 2017.

Starting points

Luonnos pohjoismaiseksi saamelaissopimukseksi valmistui asiantuntijatyöryhmän valmistelemana vuonna 2005. Helsingissä 12.11.2008 pidetyssä saameministerien ja saamepresidenttien kokouksessa päätettiin jatkaa pohjoismaisen saamelaissopimuksen valmistelua. Oikeusministeriö asetti 8.1.2009 työryhmän laatimaan arvion pohjoismaisen saamelaissopimusluonnoksen suhteesta Suomen perustuslakiin ja muuhun kansalliseen lainsäädäntöön sekä Suomea sitoviin kansainvälisiin ihmisoikeusvelvoitteisiin. Työryhmä luovutti mietintönsä 30.11.2009 (OM 2009:18). Saameministerien ja saamepresidenttien kokouksessa Tukholmassa 22.11.2010 sovittiin niistä menettelytavoista, joita noudattaen on tarkoitus asettaa viralliset neuvotteluvaltuuskunnat ja aloittaa neuvottelut. Valtioneuvosto päätti 10.3.2011 asettaa Suomen valtuuskunnan ja oikeuttaa oikeusministeriön määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja sihteeri.

Additional information

Read more

Rights of the Sámi people

Ministry of Justice 22.5.2017 16.12