Pohjoismainen saamelaissopimus

Pohjoismainen saamelaissopimus

OM025:00/2017 Kehittäminen

Asiantuntijatyöryhmän vuonna 2005 luovuttama sopimusluonnos toimi neuvotteluiden pohjana. Sopimusteksti parafoitiin tammikuussa 2017.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OM025:00/2017

Asianumerot OM 1/559/2011, VN/838/2018 , VN/838/2018

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.3.2011 – 19.5.2028

Asettamispäivä 1.3.2011

Yhteyshenkilö
Emma Borg, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 150 100
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on luoda Suomen, Norjan ja Ruotsin välinen saamelaissopimus yhteistyössä kyseisten valtioiden saamelaiskäräjien kanssa. Sopimuksella pyritään yhtenäistämään saamelaisia koskevaa sääntelyä sopimusvaltioissa.

Tiivistelmä

Asiantuntijatyöryhmän vuonna 2005 luovuttama sopimusluonnos toimi neuvotteluiden pohjana. Sopimusteksti parafoitiin tammikuussa 2017.

Lähtökohdat

Luonnos pohjoismaiseksi saamelaissopimukseksi valmistui asiantuntijatyöryhmän valmistelemana vuonna 2005. Helsingissä 12.11.2008 pidetyssä saameministerien ja saamepresidenttien kokouksessa päätettiin jatkaa pohjoismaisen saamelaissopimuksen valmistelua. Oikeusministeriö asetti 8.1.2009 työryhmän laatimaan arvion pohjoismaisen saamelaissopimusluonnoksen suhteesta Suomen perustuslakiin ja muuhun kansalliseen lainsäädäntöön sekä Suomea sitoviin kansainvälisiin ihmisoikeusvelvoitteisiin. Työryhmä luovutti mietintönsä 30.11.2009 (OM 2009:18). Saameministerien ja saamepresidenttien kokouksessa Tukholmassa 22.11.2010 sovittiin niistä menettelytavoista, joita noudattaen on tarkoitus asettaa viralliset neuvotteluvaltuuskunnat ja aloittaa neuvottelut. Valtioneuvosto päätti 10.3.2011 asettaa Suomen valtuuskunnan ja oikeuttaa oikeusministeriön määräämään valtuuskunnalle tarvittavat asiantuntijat ja sihteeri.

Lisätietoja

Lisää aiheesta

Saamelaisten oikeudet

OM 22.5.2017 16.12