Rainbow Rights - Promoting LGBTI Equality in Europe

OM006:00/2017 Development

Rainbow Rights -hanke kehittää kuntien yhdenvertaisuussuunnittelua, lisää tietoisuutta HLBTI-ryhmien yhdenvertaisuudesta paikallistasolla, edistää EU-jäsenmaiden (erityisesti Suomen ja Baltian alueen maiden) välistä yhteistyötä yhdenvertaisuuden edistämisessä sekä kartoittaa HLBTI-ryhmiin kuuluvien kokemaa moniperusteista syrjintää.

Basic information Completed

Project number OM006:00/2017

Case numbers OM 14/021/2016, VN/1007/2018

Set by Ministry of Justice

Term/schedule 1.1.2017 – 28.2.2019

Date of appointment 12.4.2017

Goals and results

The general and most important objective of the project is to support the implementation of the national and EU-level legislation on non-discrimination. The practical objectives are to improve the equality planning among the local authorities, to improve the social acceptance of LGBTI people in all areas of society, to examine the different forms of multiple discrimination and to raise awareness of them, and to cooperate at EU level in order to identify the best practices to promote equality and to exchange experiences.

Summary

Rainbow Rights -hanke kehittää kuntien yhdenvertaisuussuunnittelua, lisää tietoisuutta HLBTI-ryhmien yhdenvertaisuudesta paikallistasolla, edistää EU-jäsenmaiden (erityisesti Suomen ja Baltian alueen maiden) välistä yhteistyötä yhdenvertaisuuden edistämisessä sekä kartoittaa HLBTI-ryhmiin kuuluvien kokemaa moniperusteista syrjintää.

Starting points

HLBTI-henkilöiden kohtaamasta syrjinnästä on saatu tutkimustietoa viime vuosina niin Euroopan kuin jäsenvaltioidenkin tasolla. FRA:n tutkimukset (vuosilta 2011, 2014 ja 2015) ovat selvästi tuoneet esiin HLBTI-henkilöiden vaikean aseman EU-maissa. FRA:n tutkimukset osoittavat, että niin Suomessa kuin Baltian maissakin HLBTI-ryhmiin kuuluvat henkilöt kohtaavat kielteisiä asenteita, syrjintää ja viharikoksia. Nämä tulokset ovat samansuuntaiset kansallisen syrjinnän seurantajärjestelmän tuottaman vihapuhetta koskevan selvityksen kanssa: sen mukaan HLBTI-ryhmiin kuuluvat henkilöt kokevat vihapuhetta ja häirintää julkisilla paikoilla, esim. kaduilla, puistossa, julkisessa liikenteessä ja internetissä. HLBTI-henkilöiden kohtaama syrjintä ja viharikokset ovat vakavia perusoikeusloukkauksia, ja niihin puuttuminen edellyttää myös Euroopan tason työtä. Eurobarometrin 2015 mukaan 71% eurooppalaisista vastaajista kannattaa HLBTI-henkilöiden yhdenvertaisia oikeuksia. Monet maat ovat kehittäneet toimenpiteitä HLBTI-ryhmien yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja syrjintään puuttumiseksi. Norjassa, Ruotsissa ja Hollannissa on kattavat toimintaohjelmat HLBTI-yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Euroopan Neuvoston HLBTI-oikeuksien suositus ((CM/Rec(2010)5) sekä EU-komission toimenpidekokonaisuus HLBTI-ryhmien yhdenvertaisuuden edistämiseksi (List of Actions to advance LGBTI equality) ovat uusia aloitteita, jotka edellyttävät jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä.

Additional information