Tuomioistuinviraston esitys oikeusministeriölle eräiden istuntopaikkojen lakkauttamisesta

OM002:00/2024 Development

Toimipaikkaverkostoon liittyvillä ratkaisuilla on vaikutus tuomioistuinlaitoksen toimintaedellytyksiin. Toimipaikkojen ylläpito harvinaisia tai vajaita istuntopäiviä varten sitoo resursseja. Samoin turvallisuuteen ja salivarusteluun investointi vähäisesti käytetyissä istuntopaikoissa on epätarkoituksenmukaista. Nämä resurssit voidaan kohdentaa tehokkaammin lainkäyttötoimintaan.

Tuomioistuinviraston mukaan lakkautuspäätökset tuottaisivat vuositasolla 267 000 euron pysyvän vuokrasäästön. Lisäksi vältyttäisiin salivarustelun ja turvatekniikan 442 000 euron kertainvestointitarpeilta.

Project status

Basic information Completed

Project number OM002:00/2024

Case numbers VN/17603/2022

Set by Ministry of Justice

Term/schedule 3.1.2024 – 29.3.2024

Date of appointment

Contact person
Anne Hallavainio, Hallitusneuvos
tel. +358 295 150 049
[email protected]

Goals and results

Uusi asetus käräjäoikeuksien kanslioiden ja istuntopaikkojen sijainnista

Starting points

Tuomioistuinvirasto on esittänyt oikeusministeriölle Salon, Kauhavan ja Utsjoen istuntopaikkojen lakkauttamista sekä Inarin kunnassa olevan Ivalon istuntopaikan siirtämistä Inarin kyläkeskukseen. Aloite istuntopaikkojen muutoksista on lähtöisin kyseisiltä käräjäoikeuksilta.

Read more

Salon, Kauhavan ja Utsjoen istuntopaikat lakkautetaan

Ministry of Justice Press release 25.3.2024 10.38