Kuluttajansuojaviranomaisten toimivaltuuksien uudistaminen (täydentävä HE)

OM003:00/2020 Statute drafting

Tarkoituksena on laatia kuluttajansuojaviranomaisten toimivaltuuksien uudistamista koskevaa hallituksen esitystä (HE 54/2019 vp) täydentävä hallituksen esitys, jossa huomioidaan perustuslakivaliokunnan edellyttämät muutokset seuraamusmaksuasioiden käsittelyjärjestykseen (ks. PeVL 12/2019 vp).

Basic information Completed

Project number OM003:00/2020

Case numbers VN/719/2020

Set by Ministry of Justice

Term/schedule 3.12.2019 – 9.7.2020

Date of appointment 3.12.2019

Law drafting

HE laiksi kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista sekä laeiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 54/2019 vp) täydentämisestä

Parliamentary reply EV 81/2020

Esityksen täydennyksen tarkoituksena on tehdä eduskunnan perustuslakivaliokunnan (PeVL 12/2019 vp) edellyttämät muutokset hallituksen esitykseen (HE 54/2019 vp) siltä osin kuin valiokunta on edellyttänyt, että hallituksen esityksessä tarkoitetut seuraamusmaksuasiat on käsiteltävä markkinaoikeudessa hallintoprosessuaalisessa järjestyksessä ja että muutoksenhaku näissä asioissa on ohjattava markkinaoikeudesta korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Minister in chargeMinister of Justice Henriksson

Legislative plan for spring session 2020

Contact person
Sofia Aspelund, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 554
[email protected]

Summary

Tarkoituksena on laatia kuluttajansuojaviranomaisten toimivaltuuksien uudistamista koskevaa hallituksen esitystä (HE 54/2019 vp) täydentävä hallituksen esitys, jossa huomioidaan perustuslakivaliokunnan edellyttämät muutokset seuraamusmaksuasioiden käsittelyjärjestykseen (ks. PeVL 12/2019 vp).

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna is temporarily unavailable.