Kuluttajansuojaviranomaisten toimivaltuuksien uudistaminen (täydentävä HE)

OM003:00/2020 Säädösvalmistelu

Tarkoituksena on laatia kuluttajansuojaviranomaisten toimivaltuuksien uudistamista koskevaa hallituksen esitystä (HE 54/2019 vp) täydentävä hallituksen esitys, jossa huomioidaan perustuslakivaliokunnan edellyttämät muutokset seuraamusmaksuasioiden käsittelyjärjestykseen (ks. PeVL 12/2019 vp).

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM003:00/2020

Asianumerot VN/719/2020

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu 3.12.2019 – 9.7.2020

Asettamispäivä 3.12.2019

Lainvalmistelu

HE laiksi kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista sekä laeiksi Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 54/2019 vp) täydentämisestä

Eduskunnan vastaus EV 81/2020

Esityksen täydennyksen tarkoituksena on tehdä eduskunnan perustuslakivaliokunnan (PeVL 12/2019 vp) edellyttämät muutokset hallituksen esitykseen (HE 54/2019 vp) siltä osin kuin valiokunta on edellyttänyt, että hallituksen esityksessä tarkoitetut seuraamusmaksuasiat on käsiteltävä markkinaoikeudessa hallintoprosessuaalisessa järjestyksessä ja että muutoksenhaku näissä asioissa on ohjattava markkinaoikeudesta korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

VastuuministeriOikeusministeri Henriksson

Kevätistuntokauden 2020 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Sofia Aspelund, Lainsäädäntöneuvos
puh. +358 295 150 554
[email protected]

Tiivistelmä

Tarkoituksena on laatia kuluttajansuojaviranomaisten toimivaltuuksien uudistamista koskevaa hallituksen esitystä (HE 54/2019 vp) täydentävä hallituksen esitys, jossa huomioidaan perustuslakivaliokunnan edellyttämät muutokset seuraamusmaksuasioiden käsittelyjärjestykseen (ks. PeVL 12/2019 vp).

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.