Hallituksen esitys laeiksi ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain, vaalilain, puoluelain ja kansalaisaloitelain muuttamisesta

OM003:00/2022 Statute drafting

Ehdotetaan muutoksia lakiin ehdokkaan vaalirahoituksesta, puoluelakiin, vaalilakiin ja kansalaisaloitelakiin parlamentaarisen vaalityöryhmän (OM034:00/2019) linjaukset huomioiden.

Basic information Completed

Project number OM003:00/2022

Case numbers VN/924/2022

Set by Ministry of Justice

Task class Preparation of a government proposal

Term/schedule 12.1.2022 –

Date of appointment

Law drafting

HE laeiksi ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain, puoluelain, vaalilain 112 ja 143 l §:n sekä kansalaisaloitelain 10 §:n muuttamisesta
 • 1

  Under preparation

  Adopted in the plan for the session period on 31.1.2022
 • 2

  Estimated week of presentation

  Original estimated week of presentation 36/2022
  Estimated new week of presentation 45/2022
 • 3

  Current stage: Submitted to Parliament

 • 4

  Statute adopted

- puoluelain säännöksiin, jotta mahdollistuisi nykyistä monipuolisemmin erilaiset demokraattiset päätöksentekotavat ehdokkaiden asettamisessa vaaleihin - vaali- ja puoluerahoituksen ilmoittamista koskevien säännöksien ja käytäntöjen tarkentaminen sen varmistamiseksi, että ilmoitukset antavat oikean kuvan mahdollisia sidonnaisuuksia aiheuttavasta ulkopuolisesta rahoituksesta; - puolue- ja vaalirahoituksen avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisääminen vahvistamalla Valtiontalouden tarkastusviraston oikeutta valvoa ehdokkaiden vaalirahoitusilmoituksia ja ja saada tätä varten tietoja kolmansilta osapuolilta - EU-kansalaisaloitteen ikärajan alentamisen kirjaaminen kansalaisaloitelakiin

Minister in chargeMinister of Justice Henriksson

Legislative plan for autumn session 2022

Contact person
Laura Nurminen, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 150 008
[email protected]

Contact person
Elina Siljamäki, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 150 248
[email protected]

Goals and results

Esityksen tavoitteena on selkeyttää lakia vaalikampanjan kulut ylittävän rahoituksen osalta, jälki-ilmoituksiin liittyvien valvontavaltuuksien vahvistaminen, vaalirahoitusvalvonnan suorittamista varten antaa Valtiontalouden tarkastusvirastolle aiempaa laajemmin oikeuksia saada tietoja, asiakirjoja, aineistoja ja virka-apua (vaalirahoitus- ja puoluelaki)

Esityksen tavoitteena on myös jäsenäänestysten pakollisuuden poistaminen ehdokasasettelussa (vaalilaki) sekä laskea EU-kansalaisaloitteen ikäraja 16 vuoteen (kansalaisaloitelaki).

Summary

Ehdotetaan muutoksia lakiin ehdokkaan vaalirahoituksesta, puoluelakiin, vaalilakiin ja kansalaisaloitelakiin parlamentaarisen vaalityöryhmän (OM034:00/2019) linjaukset huomioiden.

Additional information

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna is temporarily unavailable.