Hallituksen esitys laeiksi ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain, vaalilain, puoluelain ja kansalaisaloitelain muuttamisesta

OM003:00/2022 Säädösvalmistelu

Ehdotetaan muutoksia lakiin ehdokkaan vaalirahoituksesta, puoluelakiin, vaalilakiin ja kansalaisaloitelakiin parlamentaarisen vaalityöryhmän (OM034:00/2019) linjaukset huomioiden.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM003:00/2022

Asianumerot VN/924/2022

Asettaja oikeusministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 12.1.2022 –

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE laeiksi ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain, puoluelain, vaalilain 112 ja 143 l §:n sekä kansalaisaloitelain 10 §:n muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.1.2022
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 36/2022
  Arvioitu uusi esittelyviikko 45/2022
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  10.11.2022
 • 4

  Säädös hyväksytty

- puoluelain säännöksiin, jotta mahdollistuisi nykyistä monipuolisemmin erilaiset demokraattiset päätöksentekotavat ehdokkaiden asettamisessa vaaleihin - vaali- ja puoluerahoituksen ilmoittamista koskevien säännöksien ja käytäntöjen tarkentaminen sen varmistamiseksi, että ilmoitukset antavat oikean kuvan mahdollisia sidonnaisuuksia aiheuttavasta ulkopuolisesta rahoituksesta; - puolue- ja vaalirahoituksen avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisääminen vahvistamalla Valtiontalouden tarkastusviraston oikeutta valvoa ehdokkaiden vaalirahoitusilmoituksia ja ja saada tätä varten tietoja kolmansilta osapuolilta - EU-kansalaisaloitteen ikärajan alentamisen kirjaaminen kansalaisaloitelakiin

VastuuministeriOikeusministeri Henriksson

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Laura Nurminen, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 150 008
[email protected]

Yhteyshenkilö
Elina Siljamäki, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 150 248
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Esityksen tavoitteena on selkeyttää lakia vaalikampanjan kulut ylittävän rahoituksen osalta, jälki-ilmoituksiin liittyvien valvontavaltuuksien vahvistaminen, vaalirahoitusvalvonnan suorittamista varten antaa Valtiontalouden tarkastusvirastolle aiempaa laajemmin oikeuksia saada tietoja, asiakirjoja, aineistoja ja virka-apua (vaalirahoitus- ja puoluelaki)

Esityksen tavoitteena on myös jäsenäänestysten pakollisuuden poistaminen ehdokasasettelussa (vaalilaki) sekä laskea EU-kansalaisaloitteen ikäraja 16 vuoteen (kansalaisaloitelaki).

Tiivistelmä

Ehdotetaan muutoksia lakiin ehdokkaan vaalirahoituksesta, puoluelakiin, vaalilakiin ja kansalaisaloitelakiin parlamentaarisen vaalityöryhmän (OM034:00/2019) linjaukset huomioiden.

Lisätietoja

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.