Förslag till regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om kandidaters valfinansiering, partilagen, vallagen och lagen om medborgarinitiativ

OM003:00/2022 Lagstiftningsprojekt

Det föreslås ändringar i lagen om kandidaters valfinansiering, partilagen, vallagen och lagen om medborgarinitiativ med beaktande av den parlamentariska valarbetsgruppens (OM03-00/2019) riktlinjer.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM003:00/2022

Ärendenummer VN/924/2022

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 12.1.2022 – 4.4.2023

Datum för tillsättande

Lagberedning

RP med förslag till lagar om ändring av lagen om kandidaters valfinansiering, partilagen, 112 och 143 l § i vallagen och 10 § i lagen om medborgarinitiativ
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 31.1.2022
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Original uppskatting av föredragningsvecka 36/2022
  Uppskattning av ny föredragningsvecka 45/2022
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

  10.11.2022
 • 4

  Författningen har antagits

Bestämmelserna i partilagen ändras så att det blir möjligt att på ett mångsidigare sätt tillämpa olika demokratiska beslutssätt när kandidater ställs upp för val, bestämmelserna om och förfarandena för redovisning av val- och partifinansiering preciseras för att säkerställa att redovisningen ger rätt bild av sådan extern finansiering som föranleder eventuella bindningar, öppenheten och insynen i parti- och valfinansieringen ökas genom att man stärker Statens revisionsverks rätt att övervaka kandidaternas redovisningar om valfinansiering och att för detta ändamål få uppgifter från tredje part, bestämmelser om sänkning av åldersgränsen för EU-medborgarinitiativ tas in i lagen om medborgarinit

Ansvarig ministerJustitieminister Henriksson

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2022

Kontaktperson
Laura Nurminen, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 150 008
[email protected]

Kontaktperson
Elina Siljamäki, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 150 248
[email protected]

Mål och resultat

Syftet med propositionen är att göra lagen klarare i fråga om finansiering som överstiger kostnaderna för valkampanjen, stärka tillsynsfullmakterna i anslutning till anmälningar i efterhand, ge Statens revisionsverk rätt att få uppgifter, handlingar, material och handräckning (valfinansierings- och partilagen) i större utsträckning för tillsynen över valfinansieringen.

Syftet med propositionen är även att avskaffa kravet på obligatorisk medlemsomröstning i kandidatuppställningen (vallagen) samt att sänka åldersgränsen för EU-medborgarinitiativ till 16 år (lagen om medborgarinitiativ).

Sammandrag

Det föreslås ändringar i lagen om kandidaters valfinansiering, partilagen, vallagen och lagen om medborgarinitiativ med beaktande av den parlamentariska valarbetsgruppens (OM03-00/2019) riktlinjer.

Ytterligare uppgifter

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.