Ehdotus EU:n asetukseksi kansalaisaloitteesta

OM004:00/2018 Statute drafting

Asetusehdotus rakentuu monilta osin nykyisen kansalaisaloiteasetuksen (EU) N:o 211/2011 pohjalle mutta sisältää parannuksia muun muassa kansalaisaloitteen rekisteröintiä ja tuenilmausten keräämistä koskevaan menettelyyn sekä kuulemismenettelyyn.

Asetus on annettu 17.4.2019 EU:ssa: (EU) 2019/788. Sitä aletaan soveltaa vuoden 2020 alussa.

Basic information Completed

Project number OM004:00/2018

Case numbers OM 1/469/2018

Set by Ministry of Justice

Term/schedule 13.9.2017 – 17.4.2019

Date of appointment 13.9.2017

Law drafting

Government proposal-

Adopted statute-

Goals and results

Euroopan komissio teki 13.9.2017 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta (COM(2017) 482 final).

Summary

Asetusehdotus rakentuu monilta osin nykyisen kansalaisaloiteasetuksen (EU) N:o 211/2011 pohjalle mutta sisältää parannuksia muun muassa kansalaisaloitteen rekisteröintiä ja tuenilmausten keräämistä koskevaan menettelyyn sekä kuulemismenettelyyn.

Asetus on annettu 17.4.2019 EU:ssa: (EU) 2019/788. Sitä aletaan soveltaa vuoden 2020 alussa.

Starting points

Ehdotetulla asetuksella korvattaisiin nykyinen kansalaisaloiteasetus. Ennen ehdotuksen tekemistä komissio järjesti kansalaisaloitteesta julkisen kuulemisen, johon myös Suomi osallistui. Eduskunnalle annettiin 19.10.2017 ehdotukseen liittyvä U-kirjelmä U 57/2017 vp ja 14.11.2018 U-jatkokirje UJ 26/2018 vp. Julkiseen kuulemiseen liittyvä E-kirje E 54/2017 vp toimitettiin 4.7.2017 eduskunnalle. -Oikeusministeriö julkaisi ehdotuksesta tiedotteen 19.10.2017. Ehdotusta on ollut mahdollista kommentoida ministeriön Ota kantaa -sivustolla ja suoraan komissiolle (lisäksi on oltu suoraan yhteydessä sidosryhmiin).

Additional information