Förslaget till EU:s förordning om medborgarinitiativet

OM004:00/2018 Lagstiftningsprojekt

Förslaget till förordning bygger till flera delar på den gällande förordningen (EU) nr 211/2011 om medborgarinitiativ, men det föreslås flera förbättringar bland annat i fråga om förfarandet för registreringen av ett medborgarinitiativ och insamling av stödförklaringar samt det utfrågningsförfarandet.

Förordningen har antagits 17.4.2019 i EU: (EU) 2019/788. Den ska tillämpas i början av 2020.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM004:00/2018

Ärendenummer OM 1/469/2018

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 13.9.2017 – 17.4.2019

Datum för tillsättande 13.9.2017

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Mål och resultat

Europeiska kommissionen lade 13.9.2017 fram ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om det europeiska medborgarinitiativet (COM(2017) 482 final).

Sammandrag

Förslaget till förordning bygger till flera delar på den gällande förordningen (EU) nr 211/2011 om medborgarinitiativ, men det föreslås flera förbättringar bland annat i fråga om förfarandet för registreringen av ett medborgarinitiativ och insamling av stödförklaringar samt det utfrågningsförfarandet.

Förordningen har antagits 17.4.2019 i EU: (EU) 2019/788. Den ska tillämpas i början av 2020.

Utgångspunkter

Förordningen ska ersätta den gällande förordningen om medborgarinitiativ. Före förslaget anordnade kommissionen ett offentligt samråd om medborgarinitiativ där även Finland medverkade. En U-skrivelse U 57/2017 rd angående förslaget lämnades till riksdagen 19.10.2017 och en kompletterande U-skrivelse UK 26/2018 rd 14.11.2018. En E-skrivelse E 54/2017 rd angående det offentliga samrådet lämnades till riksdagen 4.7.2017. -Justitieministeriet publicerade 19.10.2017 ett meddelande om förslaget. Det har varit möjligt att framföra iakttagelser gällande förslaget på ministeriets Din åsikt -webbtjänst och direkt till kommissionen (ytterligare har intressegrupper kontaktats direkt).

Ytterligare uppgifter