Hallituksen esitys kansalaisaloitelain muuttamisesta

OM022:00/2019 Säädösvalmistelu

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansalaisaloitelakia. Lakiin otettaisiin sääntely, joka on tarpeen EU:n uuden kansalaisaloiteasetuksen täydentämiseksi. Lisäksi lakia muutettaisiin johtuen Väestö-rekisterikeskuksen tehtävien siirtämisestä perustettavalle Digi- ja väestötietovirastolle

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM022:00/2019

Asianumerot

Asettaja oikeusministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE laiksi kansalaisaloitelain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 19.9.2019
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 43/2019
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  24.10.2019
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 51/2019

Hankkeessa valmistellaan hallituksen esitys kansalaisaloitelain muuttamiseksi eurooppalaisen kansalaisaloitteen asetuksen mukaiseksi sekä tehdään muita tarvittavia päivityksiä kansalaisaloitelakiin. Näihin muihin tarvittaviin päivityksiin lukeutuu ainakin Väestörekisterikeskuksen nimen muutos vuoden 2020 alusta Digi- ja väestötietovirastoksi.

VastuuministeriOikeusministeri Henriksson

Lisätietoa

 • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

Syysistuntokauden 2019 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Laura Nurminen, Erityisasiantuntija
puh. +358 2951 50008
[email protected]

Tiivistelmä

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansalaisaloitelakia. Lakiin otettaisiin sääntely, joka on tarpeen EU:n uuden kansalaisaloiteasetuksen täydentämiseksi. Lisäksi lakia muutettaisiin johtuen Väestö-rekisterikeskuksen tehtävien siirtämisestä perustettavalle Digi- ja väestötietovirastolle

Lähtökohdat

Oikeusministeriössä on laadittu Arviomuistio kansalaisaloitemenettelyn toiminnasta 2012–2017. Arviomuistioon pohjautuen kansalaisaloitemenettelyä sujuvoitettu ja selkiytetty muun muassa aloitteen vireillepanoprosessin ja kannatusilmoitusten julkisuuden osalta pienillä teknisillä muutoksilla. Muutokset kansalaisaloitelakiin ovat astuneet voimaan 1.6.2019.

Lisätietoja

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.