Pakkoavioliiton mitätöinti

OM004:00/2020 Statute drafting

Hankkeen tarkoituksena on tehdä pakottamalla solmitun avioliiton purkamiseen liittyvät tarpeelliset lainsäädäntömuutokset. Samassa yhteydessä harkitaan, onko ulkomailla alaikäisenä solmitun avioliiton tunnustamista koskevaa sääntelyä tarpeen muuttaa.

Basic information Completed

Project number OM004:00/2020

Case numbers VN/12734/2019

Set by Ministry of Justice

Task class Preparation of a government proposal

Term/schedule 14.1.2020 – 23.3.2023

Date of appointment

Law drafting

HE laiksi avioliittolain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Parliamentary reply EV 285/2022

Esitys pakottamalla solmitun avioliiton purkamiseen liittyvistä avioliittolain muutoksista.

Minister in chargeMinister of Justice Henriksson

Legislative plan for autumn session 2021

Contact person
Outi Kemppainen, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 260
[email protected]

Goals and results

Tavoitteena on tehdä pakottamalla solmitun avioliiton purkamiseen liittyvät tarvittavat muutokset avioliittolakiin (234/1929).

Summary

Hankkeen tarkoituksena on tehdä pakottamalla solmitun avioliiton purkamiseen liittyvät tarpeelliset lainsäädäntömuutokset. Samassa yhteydessä harkitaan, onko ulkomailla alaikäisenä solmitun avioliiton tunnustamista koskevaa sääntelyä tarpeen muuttaa.

Starting points

Pääministeri Marinin hallitusohjelma sisältää pakkoavioliittojen mitätöinnin mahdollistamista koskevan kirjauksen. Myös eduskunta on edellyttänyt, että hallitus selvittää mahdollisuudet saada alaikäisenä tai muusta avioliiton esteestä huolimatta taikka pakottamalla solmittu avioliitto päättymään, purkautumaan, kumottua tai mitätöityä muutoin kuin avioerolla sekä sen, millaisia vaikutuksia tällä on muun muassa puolisoiden ja lasten elämään. Lisäksi eduskunta on edellyttänyt, että hallitus selvittää ulkomailla alaikäisenä solmitun avioliiton tunnustamista koskevan sääntelyn mahdolliset tarkistustarpeet ja vaikutukset.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna is temporarily unavailable.