Ogiltigförklaring av tvångsäktenskap

OM004:00/2020 Lagstiftningsprojekt

Syftet med projektet är att göra de lagstiftningsändringar som behövs för upplösning av äktenskap som ingåtts genom tvång. Samtidigt utreds om det finns behov av att ändra bestämmelserna om erkännande av äktenskap som ingåtts av minderåriga utomlands.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM004:00/2020

Ärendenummer VN/12734/2019

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 14.1.2020 – 23.3.2023

Datum för tillsättande

Lagberedning

RP ogiltigförklaring av tvångsäktenskap

Riksdagens svar EV 285/2022

Proposition om de lagstiftningsändringar som behövs för upplösning av äktenskap som ingåtts genom tvång.

Ansvarig ministerJustitieminister Henriksson

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2021

Kontaktperson
Outi Kemppainen, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 260
[email protected]

Mål och resultat

Målet är att göra de ändringar i äktenskapslagen (234/1929) som behövs för upplösning av äktenskap som ingåtts genom tvång.

Sammandrag

Syftet med projektet är att göra de lagstiftningsändringar som behövs för upplösning av äktenskap som ingåtts genom tvång. Samtidigt utreds om det finns behov av att ändra bestämmelserna om erkännande av äktenskap som ingåtts av minderåriga utomlands.

Utgångspunkter

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Marin ska det göras möjligt att ogiltigförklara tvångsäktenskap. Också riksdagen har förutsatt att regeringen utreder dels hur äktenskap som ingåtts av en minderårig eller trots hinder för äktenskap kan avslutas, upplösas, upphävas eller ogiltigförklaras på något annat sätt än genom äktenskapsskillnad, dels vilka konsekvenser detta har för bland annat makarnas och barnens ställning. Riksdagen har dessutom förutsatt att regeringen utreder revideringsbehoven och konsekvenserna av bestämmelserna om erkännande av äktenskap som ingåtts av minderåriga utomlands.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.