Pakkoavioliiton mitätöinti

OM004:00/2020 Säädösvalmistelu

Hankkeen tarkoituksena on tehdä pakottamalla solmitun avioliiton purkamiseen liittyvät tarpeelliset lainsäädäntömuutokset. Samassa yhteydessä harkitaan, onko ulkomailla alaikäisenä solmitun avioliiton tunnustamista koskevaa sääntelyä tarpeen muuttaa.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM004:00/2020

Asianumerot VN/12734/2019

Asettaja oikeusministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 14.1.2020 – 23.3.2023

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE laiksi avioliittolain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Eduskunnan vastaus EV 285/2022

Esitys pakottamalla solmitun avioliiton purkamiseen liittyvistä avioliittolain muutoksista.

VastuuministeriOikeusministeri Henriksson

Syysistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Outi Kemppainen, Lainsäädäntöneuvos
puh. +358 295 150 260
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on tehdä pakottamalla solmitun avioliiton purkamiseen liittyvät tarvittavat muutokset avioliittolakiin (234/1929).

Tiivistelmä

Hankkeen tarkoituksena on tehdä pakottamalla solmitun avioliiton purkamiseen liittyvät tarpeelliset lainsäädäntömuutokset. Samassa yhteydessä harkitaan, onko ulkomailla alaikäisenä solmitun avioliiton tunnustamista koskevaa sääntelyä tarpeen muuttaa.

Lähtökohdat

Pääministeri Marinin hallitusohjelma sisältää pakkoavioliittojen mitätöinnin mahdollistamista koskevan kirjauksen. Myös eduskunta on edellyttänyt, että hallitus selvittää mahdollisuudet saada alaikäisenä tai muusta avioliiton esteestä huolimatta taikka pakottamalla solmittu avioliitto päättymään, purkautumaan, kumottua tai mitätöityä muutoin kuin avioerolla sekä sen, millaisia vaikutuksia tällä on muun muassa puolisoiden ja lasten elämään. Lisäksi eduskunta on edellyttänyt, että hallitus selvittää ulkomailla alaikäisenä solmitun avioliiton tunnustamista koskevan sääntelyn mahdolliset tarkistustarpeet ja vaikutukset.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.