Asiakkaansuojan parantaminen henkilöön kohdistuvissa palveluissa

OM005:00/2020 Statute drafting

Tarkoituksena on valmistella säännökset asiakkaan oikeuksista henkilöön kohdistuvien palvelujen virhe- ja viivästystilanteissa.

Basic information Completed

Project number OM005:00/2020

Case numbers VN/718/2020

Set by Ministry of Justice

Task class Preparation of a government proposal

Term/schedule 18.6.2018 – 4.4.2023

Date of appointment 18.6.2018

Law drafting

HE laiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta
 • 1

  Under preparation

  Added to session on 12.8.2021
 • 2

  Estimated week of presentation

  Estimated new week of presentation 16/2022
 • 3

  Current stage: Submitted to Parliament

 • 4

  Statute adopted

Lisätään kuluttajansuojalakiin uusi 9 a luku kuluttajan oikeuksista ja velvollisuuksista eräiden henkilöön kohdistuvien palvelujen virhe- ja viivästystilanteissa.

Minister in chargeMinister of Justice Henriksson

Legislative plan for spring session 2022

Contact person
Riitta Haapasaari, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 139
[email protected]

Goals and results

Tehtävänä on valmistella hallituksen esityksen muotoon laadittu ehdotus säännöksistä kuluttajan oikeuksista ja velvollisuuksista henkilöön kohdistuvien palvelujen virhe- ja viivästystilanteissa. Työryhmän on lisäksi arvioitava, miltä osin valmisteltavat säännökset soveltuvat asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveyspalveluissa annettavan lain soveltamisalaan kuuluviin palveluihin. Siltä osin kuin tarvitaan erityissääntelyä, työryhmän on valmisteltava tarvittavat säädösehdotukset.

Summary

Tarkoituksena on valmistella säännökset asiakkaan oikeuksista henkilöön kohdistuvien palvelujen virhe- ja viivästystilanteissa.

Starting points

Kuluttajansuojalaki ei sisällä säännöksiä kuluttajan oikeuksista virhe- tai viivästystilanteissa silloin, kun on kyse henkilöön kohdistuvista palveluista. Oikeuskäytännössä on soveltuvin osin sovellettu lain 8 luvun säännöksiä, jotka koskevat irtaimeen esineeseen, rakennelmiin ja kiinteään omaisuuteen kohdistuvia palveluja.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna is temporarily unavailable.