Förbättring av kundskyddet i personliga tjänster

OM005:00/2020 Lagstiftningsprojekt

Syftet är att bereda ett förslag till bestämmelser om konsumentens rättigheter och skyldigheter vid fördjöjningar och fel i personliga tjänster.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM005:00/2020

Ärendenummer VN/718/2020

Projektets arrangör justitieministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 18.6.2018 – 4.4.2023

Datum för tillsättande 18.6.2018

Lagberedning

RP om förbättrat kundskydd i personliga tjänster
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 12.8.2021
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Uppskattning av ny föredragningsvecka 16/2022
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Till konsumentskyddlagen fogas ett nytt 9 a kap. om konsumentens rättigheter och skyldigheter vid fel och fördröjningar i personliga tjänster.

Ansvarig ministerJustitieminister Henriksson

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2022

Kontaktperson
Riitta Haapasaari, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 139
[email protected]

Mål och resultat

Uppgiften är att i form av en regeringsproposition bereda ett förslag till bestämmelser om konsumentens rättigheter och skyldigheter vid fel och fördjöningar i personliga tjänster. Arbetsgruppen ska dessutom bedöma i vilken mån de bestämmelser som bereds är tillämpliga på de tjänster som hör till tillämpningsområdet för den föreslagna lagen om kundens valfrihet inom social- och hälsovården. I den mån det behövs särskilda bestämmelser om detta ska arbetsgruppen bereda behövliga författningsförslag.

Sammandrag

Syftet är att bereda ett förslag till bestämmelser om konsumentens rättigheter och skyldigheter vid fördjöjningar och fel i personliga tjänster.

Utgångspunkter

Konsumentskyddslagen innehåller inga bestämmelser om konsumentens rättigheter vid fel eller fördjöjningar i personliga tjänster. I rättpraxis har i tillämpliga delar tillämpats de bestämmelser i lagens 8 kap. som gäller tjänster som utförs på lösa saker, byggnader och fast egendom.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.