Asiakkaansuojan parantaminen henkilöön kohdistuvissa palveluissa

OM005:00/2020 Säädösvalmistelu

Tarkoituksena on valmistella säännökset asiakkaan oikeuksista henkilöön kohdistuvien palvelujen virhe- ja viivästystilanteissa.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OM005:00/2020

Asianumerot VN/718/2020

Asettaja oikeusministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 18.6.2018 – 4.4.2023

Asettamispäivä 18.6.2018

Lainvalmistelu

HE laiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 12.8.2021
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 16/2022
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  21.4.2022
 • 4

  Säädös hyväksytty

Lisätään kuluttajansuojalakiin uusi 9 a luku kuluttajan oikeuksista ja velvollisuuksista eräiden henkilöön kohdistuvien palvelujen virhe- ja viivästystilanteissa.

VastuuministeriOikeusministeri Henriksson

Kevätistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Riitta Haapasaari, Lainsäädäntöneuvos
puh. +358 295 150 139
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tehtävänä on valmistella hallituksen esityksen muotoon laadittu ehdotus säännöksistä kuluttajan oikeuksista ja velvollisuuksista henkilöön kohdistuvien palvelujen virhe- ja viivästystilanteissa. Työryhmän on lisäksi arvioitava, miltä osin valmisteltavat säännökset soveltuvat asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveyspalveluissa annettavan lain soveltamisalaan kuuluviin palveluihin. Siltä osin kuin tarvitaan erityissääntelyä, työryhmän on valmisteltava tarvittavat säädösehdotukset.

Tiivistelmä

Tarkoituksena on valmistella säännökset asiakkaan oikeuksista henkilöön kohdistuvien palvelujen virhe- ja viivästystilanteissa.

Lähtökohdat

Kuluttajansuojalaki ei sisällä säännöksiä kuluttajan oikeuksista virhe- tai viivästystilanteissa silloin, kun on kyse henkilöön kohdistuvista palveluista. Oikeuskäytännössä on soveltuvin osin sovellettu lain 8 luvun säännöksiä, jotka koskevat irtaimeen esineeseen, rakennelmiin ja kiinteään omaisuuteen kohdistuvia palveluja.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.