Lapsiystävällinen oikeus - ns. Follo-mallin kokeilu käräjäoikeuksissa

OM006:00/2010 Statute drafting

Basic information Completed

Project number OM006:00/2010

Case numbers OM 1/31/2010

Set by Ministry of Justice

Term/schedule 1.2.2010 – 11.4.2014

Date of appointment 1.2.2010

Law drafting

Government proposal 186/2013 Information on parliamentary proceedings

Parliamentary reply 21/2014

Adopted statute 315/2014
Adopted statute 316/2014
Adopted statute 317/2014
Adopted statute 343/2014

Goals and results

Työryhmän tehtävänä on valmistella ehdotus mallin kokeilemisesta nykyisen lainsäädännön perusteella, jotta kokeilu voitaisiin käynnistää työryhmän esittämissä käräjäoikeuksissa vuoden 2010 loppupuolella. Työryhmän tulee arvioida soveltuuko laki riita-asioiden sovittelusta yleisissä tuomioistuimissa asiantuntija-avustajan käyttöön lapsia koskevassa asiassa. Työryhmän tulee tehdä esitys niistä käräjäoikeuksista (2-4), joissa kokeilu tulisi käynnistää syksyllä 2010. Työryhmän tulee arvioida ehdotuksen taloudelliset ja muut vaikutukset. Työryhmän tulee kartoittaa ne tahot, joista asiantuntija-avustajat voidaan nimetä ja tehdä ehdotus asiantuntija-avustajien nimeämismenettelyksi.