Barnvänlig domstol - försök med den s.k. Follo-modellen vid tingsrätterna

OM006:00/2010 Lagstiftningsprojekt

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM006:00/2010

Ärendenummer OM 1/31/2010

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 1.2.2010 – 11.4.2014

Datum för tillsättande 1.2.2010

Lagberedning

Regeringsproposition 186/2013 Uppgifter om behandlingen i riksdagen

Riksdagens svar 21/2014

Antagen författning 315/2014
Antagen författning 316/2014
Antagen författning 317/2014
Antagen författning 343/2014

Mål och resultat

Työryhmän tehtävänä on valmistella ehdotus mallin kokeilemisesta nykyisen lainsäädännön perusteella, jotta kokeilu voitaisiin käynnistää työryhmän esittämissä käräjäoikeuksissa vuoden 2010 loppupuolella. Työryhmän tulee arvioida soveltuuko laki riita-asioiden sovittelusta yleisissä tuomioistuimissa asiantuntija-avustajan käyttöön lapsia koskevassa asiassa. Työryhmän tulee tehdä esitys niistä käräjäoikeuksista (2-4), joissa kokeilu tulisi käynnistää syksyllä 2010. Työryhmän tulee arvioida ehdotuksen taloudelliset ja muut vaikutukset. Työryhmän tulee kartoittaa ne tahot, joista asiantuntija-avustajat voidaan nimetä ja tehdä ehdotus asiantuntija-avustajien nimeämismenettelyksi.