Oikeudenkäyntikulut riita-asioissa

OM007:00/2021 Statute drafting

Basic information Completed

Project number OM007:00/2021

Case numbers VN/1347/2021

Set by Ministry of Justice

Task class Preparation of a government proposal

Term/schedule 19.1.2021 – 2.2.2023

Date of appointment 19.1.2021

Relation to the Government Programme

Marin

Strategiset kokonaisuudet Safe and secure Finland built on the rule of law

Strategiset kokonaisuudet Strengthening the rule of law

Law drafting

HE laiksi oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 ja 8 b §:n muuttamisesta
 • 1

  Under preparation

  Adopted in the plan for the session period on 31.1.2022
 • 2

  Estimated week of presentation

  Estimated new week of presentation 40/2022
 • 3

  Submitted to Parliament

 • 4

  Current stage: Statute adopted

Parliamentary reply EV 240/2022

Esityksessä ehdotetaan oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 b §:n muuttamista niin, että asianosaisen maksettavaksi tuomittavien oikeudenkäyntikulujen määrää alennettaisiin kohtuuttomuustilanteissa viran puolesta nykyistä useammin.

Minister in chargeMinister of Justice Henriksson

Legislative plan for autumn session 2022

Contact person
Jukka Siro, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 021
[email protected]

Goals and results

Työryhmän tehtävänä on arvioida, kuinka oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 b §:ää tulisi muuttaa, jotta asianosaisen maksettavaksi tuomittavien oikeudenkäyntikulujen määrää alennettaisiin kohtuuttomuustilanteissa viran puolesta nykyistä useammin.

Lisäksi työryhmän tehtävänä on arvioida, tulisiko säätää siitä, että oikeudenkäyntiasiamiehen tai -avustajan tulisi ennen oikeudenkäyntiä antaa päämiehelleen arvio asiassa mahdollisesti aiheutuvista oikeudenkäyntikuluista.

Työryhmän tulee tehdä yllä mainittuja muutoksia koskevat tarpeellisiksi katsomansa säädösehdotukset.

Tavoitteena on hallitusohjelman mukaisesti parantaa oikeuden saatavuutta yhteiskunnassa pienentämällä ihmisten ja yhteisöjen oikeudenkäyntikuluriskiä riita-asioissa.

Starting points

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi toimivat oikeusprosessit ja oikeusturva, mihin kuuluu muun muassa oikeusturvan saatavuus taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta (s. 87). Lisäksi hallitusohjelman mukaan selvitetään oikeudenkäyntikulujen määräytymisperusteita muun muassa kuluriskin alentamiseksi (s. 88).

Oikeusministeriössä on laadittu arviomuistio oikeudenkäyntikuluista riita-asioissa (Oikeusministeriön selvityksiä ja ohjeita 2021:16). Arviomuistio on julkaistu toukokuussa 2021 ja ollut lausuntokierroksella. Lausunnoista on julkaistu tiivistelmä (Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 2021:38).

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna is temporarily unavailable.